Lokalpolitik

Flertal for fælles udvalg

Debat om værdien af fælles koordinationsudvalg på lånt tid

SINDAL:Formanden for koordinationsudvalget Ivan Leth (S) har tidligere talt for at oprette et fælles koordinationsudvalg for Sindal, Hirtshals og Hjørring kommuner, men ved kommunalbestyrelsesmødet mandag var han nærmest vendt rundt på en tallerken: - Vi er blevet overhalet af en kommunalreform, hvor beskæftigelsespolitikken laves om. Det er en helt ny situation, vi skal tage stilling til, hvor der skal nedsættes lokale beskæftigelsesråd som afløsning af koordinationsudvalg. Det er Knold og Tot at lave et fælles udvalg, der højest virker i et år. Lad os sende forslaget til hjørnespark og lade et ad hoc udvalg se på det. Desuden fandt Ivan Leth, at der vil gå for megen bureaukrati i det, når Løkken/Vrå skal kobles på det fælles koordinationsudvalg. Den kommune er i øjeblikket med i et Jammerbugt-samarbejde på området, og er ved at se på, om kommunen kan blive frigjort fra samarbejdet, da det fremtidige tilhørsforhold i en storkommune ligger mod nord. - Inden vi får set os om er der gået 3-5 måneder, tilføjede han. Det var allerede i efteråret 2002, at der fra Sindal kom forslag om at oprette et fælles koordinationsudvalg, fordi indsatsen for dem, der ligger på kanten af arbejdsmarkedet, rækker ud over den enkelte kommunegrænse. Og siden har man især på forvaltningsniveau brugt tiden på bl. a. at finde finpudse et forslag til samarbejdsaftale og forretningsorden. Og det var det forslag, som omsider var nået til endelig behandling i Sindal. I Hirtshals har byrådet godkendt forslaget med en sammensætning efter model A. - Det vil være meget skidt, hvis vi herfra kommer med en anden indstilling, svarede borgmester Søren Risager (V) og fastholdt flertalsindstillingen fra økonomiudvalget om at støtte model A, hvor udvalgets størrelse er langt mindre end i model B. Også på det punkt var mindretallet, det vil sige socialdemokraterne, uenige, idet de ønskede at arbejdsmarkedets parter fik en større repræsentation i det fælles koordinatonsudvalg. - Der er ikke ret mange organisationer, der fremsendte høringssvar. For mig er det vigtigere at der er færre personer, og at de så brænder mere for det, og at det her skal gerne bygge på et godt samarbejde med organisationeren, supplerede socialudvalgsformand Nanna Andersen (V). Hertil svarede Ivan Leth, at mange repræsentanter for organisationer har givet høringssvar i de lokale koordinationsudvalg, og at der ikke er enighed i de andre kommuner om at vælge model A. I Hjørring findes der ifølge ham et mindretal, der går ind for model B.