Skolelukninger

Flertal for høring om ny skolelukning

Lille specialskole i Dania i fare for at lukke

Et flertal i Mariagerfjord Byråd vedtog torsdag aften at sende et forslag om at lukke specialskolen Kridthuset i Dania i offentlig høring. Et mindretal bestående af Finn Cilleborg (S), Jane Grøn (S) og Peder Larsen (SF) var imod. Under debatten blev der rejst tvivl om, hvorvidt Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i Mariagerfjord Kommune har anbefalet, at Kridthuset flyttes til lokaler på Assens Skole. Formand for børne- og familieudvalget, Mogens Jespersen (V), brugte det som begrundelse, at PPR har sagt, det er det rigtige at gøre. Socialdemokraten Peter Muhl mente bare ikke, han kunne se det i sagsfremstillingen. - Vi må kræve, at PPR laver et skriftligt notat, så borgerne og brugerne kan se, hvad de har sagt, opfordrede Peter Muhl, der finder det kritisabelt, at "økonomiske og ledelsesmæssige hensyn i den konkrete sag overskygger den børnepsykologiske vurdering". Der kan spares knap 300.000 kroner i årlig husleje.