Lokalpolitik

Flertal for huse i naturområde

BJERGBY. Der bliver mulighed for at bygge huse i et rekreativt område ved Bjrgby Hjørring Kommune. Det besluttede et flertal i amtsrådet. Sagen har givet indsigelser fra bl.a.naturfredningsforeningen og Friluftsrådet. I amtsrådet blev planen mødt med modstand fra SF, den radikale Gundhild Bach Nielsen og socialdemokraten Poul Erik Andreasen. Årsagen til protesterne er, at arealet ligger i et område, der er udpeget som regionalt naturområde. Amtet skal netop til at udarbejde en ny regionplan, og Gunhild Bach Nielsen fandt, at det derfor var et mærkværdigt tidspunkt at fravige den nuværende plan. - Der er ved Bjergby andre muligheder for byudvikling. Derfor er det overflødigt at udlægge ny arealer, mente Poul Erik Andreasen. Formand og næstformand i udvalget for teknik og miljø Niels Kristian Kirketerp (V) og Henrik Ringbæk Madsen (S) var enige om, at der kan være saglige argumenter for at fravige regionplanen. - Jeg mener, at det er i orden, at folk gerne vil bo, hvor der er smukt, mente Niels Kristian Kirketerp.