Ældreforhold

Flertal for lokal brilleløsning

AALESTRUP:Selvom det store optikerfirma Louis Poulsen var billigst, bliver det ikke Viborg-optikeren, Aalestrup Kommune indgår en prisaftale med, når reglerne for helbredstillæg til pensionister skal udvides. I hvert fald ikke, hvis det står til flertallet i socialudvalget. De ønsker løsning, der er lokal - også selvom den er dyrere. Ved årsskiftet blev reglerne om helbredstillæg udvidet til også at omfatte briller, tandproteser og fodbehandlinger. Det giver de ældre ret til tilskud, hvis de opfylder forskellige kriterier. Hvis kommunen ikke har indgået prisaftaler med et firma på området, skal kommunen betale tilskud udfra den faktiske pris. Og det vil i de fleste tilfælde være dyrere end, hvis kommunen har indgået en gunstig prisaftale. På fodpleje- og fodbehandlingsområdet, og når det gælder tandproteser, har det ikke givet anledning til debat. Kommunen forventer at indgå aftaler med fodterapeut Bodil Wetke fra Simested og Eva Lilltorp i Gedsted og med tandtekniker Inger Grøn Nielsen, Gedsted, der som den eneste af de indbudte tandteknikere har givet et bud. På brilleområdet har flertallet i socialudvalget imidlertid valgt at bryde med indstillingen fra forvaltningen, som har regnet sig frem til, at Louis Poulsen i Viborg ville være den økonomisk mest attraktive partner for kommunen. Flertallet - Ragna Loft (A), Niels Jørgen Kristensen (V) og Morten Bach (V) - var imidlertid stemt for at vælge den billigste lokale løsning, som er Aalestrup Ure og Optik. Udvalgets formand Søren P. Johansen(S) og Bent Sloth(G) stemte imod. Socialudvalgsformand Søren P. Johansen lægger ikke skjul på, at han er uenig. - Det er i mine øjne problematisk, at flertallet vælger at gå udenom det billigste tilbud for at få en lokal. Det indstilling ville jo betyde, at vores egne håndværkere aldrig ville kunne gå udenfor kommunen, påpeger han. Niels Jørgen Kristensen mener imidlertid, at argumenterne er gode nok for at holde opgaven lokalt. - Prisforskellen på Louis Poulsen og Aalestrup Ure- og Optik er ikke særlig stor. Og skal de ældre først til Viborg for at købe briller, forsvinder forskellen hurtigt. De har ret til en betalt busbillet - og igen, hvis brillerne ikke passer og skal rettes til. Det går stort set lige op, og på denne måde beholder vi arbejdet lokalt, pointerer han.