Flertal for ny skole

Spørgsmålet er, om det bliver et smalt eller et bredt flertal

Socialdemokraterne ønsker en ny skole. De konservative bakker op om det ønske. - Vi går ind for en ny skole i Frederikshavn by. Det er skruen uden at ende at putte mange penge i gamle skoler, udtaler Dansk Folkepartis medlem af børne- og ungdomsudvalget, Jeppe Nielsen Kyk. Så er der 16 stemmer i byrådet for en ny skole i Frederikshavn by. Det er flertallet. Dertil kommer løsgængere Peter Laigaard. - Med den udvikling, der er i børnetallet er vi pisket til at gøre noget. Med de oplysninger, der i øjeblikket foreligger, går jeg ind for en ny skole, siger Peter Laigaard. Så er 17 af byrådets 31 medlemmer for at bygge en ny skole. - Vi er parate til at drøfte en løsning, der også indbærer en ny skole, men vi er nødt til at være sikre på, at det hænger sammen økonomisk, siger SF's Paul Rode Andersen, der er formand for børne- og ungdomsudvalget. Udvalget har fået forelagt et hav at beregninger på forskellige muligheder for ny skole, renoveringer, sammenlægninger og lukning af skoler. - Man kan bruge de beregninger, som man vil. Til syvende og sidst er det en politisk afgørelse. - Men jeg vil da være et skarn, hvis jeg som udvalgsformand ikke ønsker mig en ny skole, slutter Paul Rode Andersen. I Venstre tygger de på, om de tror på de forudsætninger, der ligger til grund for forvaltningens analyser. - Vi har ikke en religiøs, men en praktisk og økonomisk tilgang til spørgsmålet om en ny skole, udtaler partiets medlem af børne- og ungdomsudvalget, Anders Broholm. - Vi er optaget af, hvad der bedst kan betale sig. Hvis vi bruger alle pengene på en ny skole, har vi så råd til at renovere alle de andre skoler, der trænger, spørger Anders Broholm. For Venstre er spørgsmålet også, om kommunen kan sælge gamle skolebygninger. Venstre holder gruppemøde søndag forud for et ekstraordinært udvalgsmøde mandag. Socialdemokraterne har afstemt deres holdning til hele skolestrukturen, men udvalgsmedlem Birthe Marie H. Pilgaard ønsker ikke at fortælle om detaljerne på nuværende tidspunkt. Ny skole står dog langt oppe på ønskeseddelen. - Vi ved ikke, hvornår vi får muligheden igen. Desuden er bygning af en ny skole vigtig for beskæftigelsen i en tid, hvor kommunen er præget af arbejdsløshed, slutter socialdemokraten. Flertallet af politikere i børne- og ungdomsudvalget lægger vægt på bred enighed i skolepolitikken.