Flertal for ny straffelov

Strammere kurs mod organiseret kriminalitet og narko

KØBENHAVN:Politikerne på Christiansborg er umiddelbart stemte for at lave en reform af straffeloven nogenlunde i stil med det, som Straffelovrådet netop har foreslået i en omfattende betænkning. Et klart flertal af partier støtter anbefalingerne som højere strafferammer for grov narkokriminalitet og organiseret kriminalitet, men partierne bag sommerens voldspakke afviser dog fuldstændig at sænke den maksimale straf for almindelig vold. Og mens Dansk Folkeparti afviser at lade et racistisk motiv udløse hårdere straffe, maner Venstre og De Radikale til forsigtighed over for at belønne kriminelle med en mildere straf, hvis de hjælper med at opklare en forbrydelse. Justitsministeren er meget åben for at slå hårdere ned på hård narkokriminalitet og organiseret kriminalitet, men hun vil ikke følge Straffelovrådets anbefaling om at sænke strafferammen for vold fra tre års fængsel til to års fængsel. - Jeg har noteret mig, at Straffelovrådet på det punkt er uenig i den kurs, som Folketinget satte sidste forår, men jeg har ikke tænkt mig at lave om på strafferammen, siger justitsminister Lene Espersen (K). Socialdemokraterne er umiddelbart med på de foreslåede ændringer af straffeloven, som partiets retsordfører, Morten Bødskov, mener ser rimelige ud. - Vi vil se positivt på det. Det vigtige for os er, at vi får fat i bagmændene, og det glædelige ved denne betænkning er, at det nu bliver slået fast, at det er en strafskærpende omstændighed, hvis kriminaliteten er begået som del i organiseret kriminalitet. Derfor er det meget, meget glædeligt, at også justitsministeren nu erkender, at organiseret kriminalitet er ved at blive et omsiggribende problem i Danmark, siger Morten Bødskov. Venstres retspolitiske ordfører, Birthe Rønn Hornbech, mener også, at det ser meget fornuftigt ud med højere straffe for narko og organiseret kriminalitet. - Som tiden er gået, er strafferammerne for nogle forbrydelser i dag helt udnyttet - det gælder for eksempel for narko, siger Birthe Rønn Hornbech. Dansk Folkeparti går også i det store hele ind for de foreslåede ændringer af straffeloven, men afviser at lade et racistisk motiv udløse hårdere straffe, oplyser partiets næstformand, Peter Skaarup. Han mener, at det bliver for besværligt at sikre retfærdige domme, hvis det racistiske motiv skrives ind i straffeloven. - Det er et meget flyvsk begreb, som kan være utroligt svært at dømme efter, og dermed bliver det en meget vilkårlig måde at straffe på. Så vi er ikke tilhængere af at indføre sådan et nyt begreb. Vi mener i og for sig, at et overfald er et overfald - uanset om det er begået af den ene eller den anden, siger Peter Skaarup. Venstres retsordfører mener heller ikke, at der er noget reelt behov for at ændre straffeloven på dette punkt. Rønn Hornbech påpeger, at det allerede i dag er muligt for anklagemyndigheden at forlange en højere straf, hvis en straffeaktion blandt andet er drevet af racisme. /ritzau/