Retspleje

Flertal for nyt klagesystem

Retspolitikere er ikke tilfredse med ministersvar. Stærkt politisk pres for et nyt klagesystem

Anne Baastrup (SF) går nu direkte efter at vippe Ritt Bjerregaard (Soc. dem.) af pinden som overborgmester i København.

Anne Baastrup (SF) går nu direkte efter at vippe Ritt Bjerregaard (Soc. dem.) af pinden som overborgmester i København.

Det danske politiklagesystem skal ændres. Det er et flertal i Folketingets retsudvalg blevet bekræftet i, efter at der er kommet svar fra justitsminister Lene Espersen (K) på en række spørgsmål rejst i kølvandet på NORDJYSKE’s artikelserie om klagesystemet. Svarene bygger på en redegørelse fra statsadvokat Elsemette Cassøe og en udtalelse fra rigsadvokat Henning Fode. - Det er min opfattelse, at der stadigvæk spilles den samme melodi, som der hele tiden er blevet spillet. Og det er vel at mærke en melodi, hvor man ikke ønsker at indrømme fejl, og hvor parterne i store træk fastholder de forklaringer, der hidtil er givet, siger formanden for Folketingets retsudvalg Peter Skaarup (DF). I sin redegørelse til retsudvalget gennemgår Elsemette Cassøe de sager, som NORDJYSKE har omtalt, men politikerne mener ikke, at der bliver givet svar på en række af de centrale spørgsmål. Upartiskhed Statsadvokaten og Rigsadvokaten afviser habilitetsproblemer og slår fast, at der ikke er tvivl om hverken statsadvokatens eller hendes medarbejderes fuldstændige upartiskhed. - Det kan godt være, at der ikke er problemer efter lovens bogstav, men jeg synes jo, at det, som flere strafferetseksperter har peget på, er rigtigt, nemlig at der er sager, hvor habiliteten kan diskuteres. Når for eksempel sagsbehandleren i Jens Arne sagen bliver kaldt tilbage fra sit vikariat som vicepolitimester for at svare på spørgsmål i sagen, kommer man ikke udenom, at det rejser mistanke om urent trav. Og der efterlyser vi, at ministeren slår i bordet og siger: Hov, pas lige på her, siger Peter Skaarup. I sin redegørelse forklarer Elsemette Cassøe, at statsadvokatassessorens vikariat som vicepolitimester blev afbrudt, da han skulle svare på spørgsmål i Jens Arne-sagen. Når han blev kaldt til Aalborg, var det fordi, han var den eneste, der kendte sagen godt nok til at svare inden for tidsfristen. Selv om den disposition er inden for forvaltningsloven, er næstformand i retsudvalget Anne Baastrup(SF) er ikke overbevist om, at den var rigtig. - Når man står i en situation, hvor en sag er kørt fast, og hvor der er kommet nye oplysninger, så synes jeg ikke, at det er det klogeste i verden at få den samme statsadvokatassessor til at se på sagen en gang til. Jeg forstår godt, at statsadvokaten var i knibe med tid, men af hensyn til borgerens tillid, synes jeg, at hun skulle have bedt om noget mere tid og få en anden til at gennemgå det hele, siger Anne Baastrup. Anne Baastrup mener, at Jens Arne-sagen rokker ved borgernes tillid til systemet. - Den uvidende borger, som ikke har været involveret og bare sidder og kigger på, må spørge sig selv: Hvilken tryghed har jeg i sådan et klagesystem, hvis det måtte ske for mig, siger Anne Baastrup. De radikales Simon Emil Ammitzbøll har heller ikke set nyt, som overbeviser ham om, at systemet fungerer, og han mener, at det bliver sværere og sværere at argumentere sig væk fra en forandring af systemet. - Vi kan ikke blive ved med at leve med, at der er en fornemmelse bredt i befolkningen af, at der er noget her, som ikke fungerer. Og jeg forstår ikke, hvorfor både statsadvokaturerne - og politiets fagforening for eksempel - ikke går ud og bakker op i de her sager og siger ”det her skal der laves om på”. Politiet kan jo konstatere, at deres medlemmer i langt de fleste tilfælde har rent mel i posen, og derfor vil vi da gerne have et system, som borgerne kan have tillid til, siger Simon Emil Ammitzbøll. Peter Skaarup erklærer sig dog tilfreds med to ting i de foreløbige svar. For det første er han godt tilfreds med, at justitsministeren har taget kritikken i forhold til den mangelfulde statistik til sig, idet hun i et af sine svar lover at udbygge og forbedre statistikkerne vedrørende politiklager. For det andet har statsadvokat Elsemette Cassøe erkendt, at der måske alligevel var problemer med habiliteten i én af de sager, NORDJYSKE omtalte. Det handler om sagen mod den forhenværende nordjyske politiker Egon Thomsen, hvor det kom frem, at statsadvokaten kendte en domsmand. Hun havde været til samtale hos Elsemette Cassøe og skulle begynde i job hos statsadvokaturen kort tid efter retssagen. ”Det er naturligvis uheldigt, at hverken domsmanden eller jeg ved domsforhandlingens start 23. oktober 2000 gjorde retsformanden opmærksom på inhabilitetsproblematikken”. Elsemette Cassøe forklarer, at hun ikke genkendte den pågældende person, fordi jobsamtalen fandt sted en måned tidligere, og at det var grunden til, at retsformanden ikke fik besked.