Lokalpolitik

Flertal for sammenlægning mod syd

Økonomiudvalget ønsker storkommune med Brønderslev og Pandrup - og gerne Aabybro

LØKKEN-VRÅ:Grundlaget er nu på plads for kommunalbestyrelsens beslutning om kommunalreformen. Det samme er økonomiudvalgets anbefaling, og et flertal i udvalget - borgmester Knud Rødbro samt Venstres Birthe Andersen og Niels Erik Gregersen - anbefaler at Løkken-Vrå går sammen med nabokommunere mod syd: Brønderslev, Pandrup og også gerne Aabybro. Henning Jensen (S) anbefaler en sammenlægning med Hjørring, Sindal og Hirtshals, mens Tina UssingBømler (R) anbefaler kommunalbestyrelsen at udsætte beslutningen. Tina Ussing Bømler ønsker en folkeafstemning. Økonomiudvalget tog på sit møde i går eftermiddags stilling til en række afklaringspunkter: Skal Løkken-Vrå overhovedet sammenlægges? Det mener økonomiudvalget at Løkken-Vrå skal. Skal kommunen forblive samlet eller deles? Økonomiudvalget anbefaler, at kommunen går samlet ind i en ny storkommune. Skal kommunen lægges sammen med nabokommunerne mod syd eller nord. Her foretrækker flertallet altså at slå pjalterne sammen med naboerne mod syd. Mandag 13. september skal kommunalbestyrelsen tage stilling til de samme spørgsmål. Er kommunalbestyrelsens beslutning i overensstemmelse med økonomiudvalgets anbefalinger, tager forhandlingsudvalget, der består af Knud Rødbro, Birthe Andersen og Henning Jensen, fat på forhandlingerne med Brønderslev, Pandrup og Aabybro. Hvis forudsætningerne for disse spørgsmål derefter ændrer sig, f.eks. hvis en af kommunerne udgår af samarbejdet, indkaldes der til ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde.