Lokalpolitik

Flertal for varmetvang

To Venstre-folk gik med S, SFog radikale

LØGSTØR:Et flertal i byrådet bestående af Socialdemokratiet, SF, de radikale samt to Venstrefolk sørgede i går sidst på eftermiddagen for, at de omkring 80 varmeforbrugere tilsluttet Vindblæs Kraftvarmeværk også i fremtiden er tvunget til at aftage varme fra værket. Det var to Venstrefolk Ole Pedersen samt Kristian Haldrup, der fulgte oppositionen og besluttede, at de eksisterende forbrugere ikke må melde sig ud af værket. Kun SFeren Pernille Vigsø Bagge ville gå et skridt videre og tvangstilslutte de øvrige husstande i Vindblæs, der ikke allerede er koblet på varmeværket. Det er bestyrelsen for Vindblæs Kraftvarmeværk, der havde anmodet kommunen om tilslutningspligt, fordi værket gennem flere år har været økonomisk nødlidende. De forudsætninger som værket i sin tid blev opført på har ikke holdt stik. En meget stor del af den gas, der skal bruges på værket, var planlagt til at skulle komme fra skraldbunkerne på lossepladsen i Oudrup. Hedeselskabet havde beregnet, at der var store mængder skraldgas, men beregninger holdt slet ikke stik. Efterfølgende er det undersøgt om der kan rejses erstatningskrav mod Hedeselskabet for de fejlslagne beregninger, men det kan ikke lade sig gøre. Værkets bestyrelse har også forsøgt at få ekstra støtte fra staten. Det er imidlertid heller ikke lykkedes. I de senere måneder er der så regnet på, om det er muligt at lave investeringer, som betyder bedre udnyttelse af gassen. Og på byrådsmødet i går kom det frem, at en investering på 250.000 kr. i nyt udstyr vil give en langt bedre udnyttelse. - Men selvom forbrugerne i Vindblæs via investeringen kan få noget, der ligner normale fjernvarmepriser, så har der været så megen negativ omtale af værket, at det alene kan betyde, at mange, der har råd vil betale for at komme ud af forpligtelse, vil melde sig ud, sagde socialdemokraten Uffe Bro. Han understregede, at det vil gå udover de svageste. F.eks. pensionister, der ikke har råd til at betale for melde sig ud. - Det vil vi forhindre ved tvangstilslutningen, sagde Uffe Bro. Sammen begrundelse brugte de to Venstrefolk. - Vi må se i øjnene, at forudsætningerne ikke holdt, men det skal ikke være nogle få, der sidder tilbage med den økonomiske smerte, hvis de andre melder sig ud, sagde Kristian Haldrup. Overfor dem stod blandt andre Lisbeth Nielsen (V), der sagde, at hvis prisen kan sænkes drastisk via nyinvesteringer, så skal fjernvarmeforbrugerne nok blive. - Der bør være frit valg, sagde hun. Men flertallet var altså af en anden mening, så derfor kan varmeforbrugerne nu ikke melde sig ud.