Flertal: Hold fingrene fra ulandsbistanden

KØBENHAVN:Flertallet af danskere er indstillet på at betale penge for ulandsbistand, også selv om det sker på bekostning af skattelettelser og serviceforbedringer. Flere end to tredjedele af danskerne er modstandere af, at skattelettelser skal finansieres ved en beskæring af ulandsbistanden. Det fremgår af en omfattende undersøgelse, som forsker Mette Tobiasen, Aalborg Universitet, har gennemført i samarbejde med ACNielsen AIM. Rapporten, "En undersøgelse af holdninger til ulandsbistand og miljøbistand", er betalt af en række ulands- og miljøorganisationer, som var interesserede i at få belyst danskernes holdning til spørgsmålene. Ved NGO-Kontaktudvalgets præsentation af rapporten i går i København blev det præciseret, at formålet med arbejdet var en dialog og en åben debat om ulandsbistanden, som generelt har været under et massivt politisk pres. De konservatives udenrigs- og finanspolitiske ordfører, Gitte Seeberg, sagde ved præsentationen, at hun fandt rapporten både interessant og nuanceret. - Det er meget positivt, at den danske befolkning føler et ansvar i forhold til fattigdom og demokrati. Jeg er ikke overrasket over, at viljen til ulandsbistand er politisk bestemt, men det er overraskende at opbakningen er så stor, sagde hun. Seeberg tilføjede for sin egen del, at hun gerne så, at udviklingsbistanden blev indarbejdet som et redskab mod terrorisme. - Jeg er også tryg ved det arbejde, der udføres af NGO-grupper og Danida. Bevares, skandaler kan ikke undgås, men det er også dem, der først havner på avisernes forsider. Det gør de gode resultater, der opnås, sjældent, sagde Seeberg. Hun benyttede lejligheden til at rose NGO'erne for deres arbejde og gav også udtryk for, at en større tvungen egenfinansiering kan medføre en skævvridning. Det vil blive vanskeligere at finansiere langsigtede projekter end katastrofehjælp. - Men jeg synes, at det er interessant, at 69 procent af den danske befolkning mener, at der både er råd til folkelig bistand og til velfærdssamfundet, sagde Gitte Seeberg. Mette Tobiasen, der har bearbejdet svarmaterialet, forklarede ved præsentationen, at repræsentativt udsnit af den danske befolkning på 1000 mennesker over år har deltaget i undersøgelsen. Formålet har været at udarbejde en beskrivende analyse af danskernes holdning til ulands- og miljøbistanden samt at undersøge forskellene på tværs af sociale og politiske grupper med særligt fokus på særligt ulandsskeptiske grupper. Hun medgav, at der ved den slags undersøgelser er en tendens til at svare lidt for meget enig på de stillede spørgsmål, ligesom den mest kritiske måske har sagt nej til at deltage. Alligevel understreger hun, at undersøgelsen er repræsentativ. /ritzau/