Flertal klar til indgreb mod skarver

KØBENHAVN:Et bredt flertal i Folketinget er parat til at overveje, om Danmarks bestand af skarver er blevet for stor og skal begrænses. Danmarks Sportsfiskerforbund slog i sidste uge til lyd for at reducere bestanden fra 40.000 ynglepar til 10.000. Lystfiskerne argumenterer med, at den fiskeglade fugl gør for stort indhug på ungfisk i de truede laksestammer i Skern Å, Varde Å og Ribe Å. Også den rødlistede laksefisk snæbel, som er truet af udryddelse, er i farezonen på grund af sultne skarver, mener fiskerne. Venstres miljøordfører, Eyvind Vesselbo, støtter sportsfiskernes krav, om end han ikke vil lægge sig fast på, hvor mange skarver der skal aflives. Det må fagfolk finde ud af, siger han. Han får nu opbakning af miljøordførerne fra S og SF. - Vi er fuldstændig ureligiøse. Vi lægger selvfølgelig stor vægt på at beskytte de arter, Danmark har et særligt ansvar for. Men omvendt mener vi, at en styret, civiliseret og kontrolleret regulering af vildtbestanden er på sin plads, både når det drejer sig om skarver i Danmark og elefanter i Afrika, siger SF's Jørn Jespersen. Han finder det "meget fiffigt" af sportsfiskerne at bruge den truede snæbel som argument for at regulere skarvbestanden: - Der borer man jo fingeren ind på et ømt punkt hos de grønne organisationer, siger han. Heller ikke for Torben Hansen, Socialdemokraterne, er tanken om en regulering fremmed. - Der er nogle områder i landet, hvor der nok er for mange skarver. Det er vel drastisk at sige, at 40.000 ynglepar skal ned til 10.000, men vi er bestemt åbne for, at der kan være områder, hvor de skal reguleres, siger han og peger også på, at skarven måske tillige tager plads fra trængte fuglearter. Miljøminister Hans Christian Schmidt (V) søsatte i april 2002 en ny forvaltningsplan for den forkætrede fugl, som var tæt på udryddelse, da den i 1980 blev fredet. Planen stoppede al jagt i yngletiden, men udvidede samtidig fiskernes ret til at skyde skarver i nærheden af deres garn og ruser. - Planen har to formål. Den skal sikre skarvens overlevelse som almindelig dansk ynglefugl og som dansk ansvarsart, det vil sige med en bestand på mindst 30.000 ynglepar. Og så skal den sikre, at skarven ikke forårsager uacceptable gener, sagde Hans Christian Schmidt ved den lejlighed. I Dansk Ornitologisk Forening (DOF) anser man forslaget om regulering for en overreaktion fra sportsfiskernes side, siger biolog Knud Flensted. Dels er en række forsøg og undersøgelser, som Danmarks Fiskeriundersøgelser og Danmarks Miljøundersøgelser foretager, ikke afsluttet endnu. Dels er det usikkert, om de metoder, man bruger til at regulere, overhovedet virker efter hensigten, mener han. Knud Flensted anfører, at der sidste år var 2300 skarvreder i Ringkøbing Fjord, og at fuglene kun fik lov udklække unger i de 250, svarende til omkring 10 procent. Samtidig har jægere i Nissum og Ringkøbing Fjord kun skudt en fjerdedel af de skarver, de har fået dispensation til. De foreløbige undersøgelser viser, at skarverne spiser 30-50 procent af de små laks i de vestjyske fjorde, medgiver DOF-biologen. - Men sådan er det jo. Det er ingen hemmelighed, at skarven lever af fisk, og af en årgang fiskeyngel går jo langt de fleste til. Med hensyn til snæblen kan vi slet ikke forstå udmeldingen, for der er meget få skarver, og slet ingen ynglebestande, i Vadehavet, hvor snæblen holder til, siger Knud Flensted. /ritzau/