Flertal siger nej til børnehave-nedlæggelse

V-formanden for kulturudvalget vil dog ikke udelukke, at det bliver nødvendigt

AALESTRUP:"Der skal ikke nedlægges børnehaver". Sådan lyder udmeldingen fra et flertal i Aalestrup byråds børne- og kulturudvalg, nemlig fra Østlisten, Vestlisten og Socialdemokratiet. Venstres to medlemmer derimod siger "Tøv en kende". - Noget tyder på, at vi på baggrund af det stadigt faldende børnetal og dermed problemer med at få økonomien til at hænge sammen bliver nødsaget til at kigge på kommunens børnehavestruktur - herunder eventuel lukning af en eller flere børnehaver, siger formanden for børne- og kulturudvalget Per Bisgaard (V). Han og partifællen i udvalget tog ikke stilling til det forslag, som Østlisten, Vestlisten og Socialdemokraterne vil gå videre med til byrådet, nemlig en generel indstilling om, at der ikke skal lukkes børnehaver, samt at de tre børnehaver i Aalestrup Kommune skal have fælles leder, og at de ældste børn fra de tre institutioner året før, der skal i børnehaveklasse, samles i en fælles gruppe i en af børnehaverne. - For det første vil vi gerne have nogle økonomiske beregninger på forslaget, der ikke berører børnehaverne i oplandet - der hvor det faldende børnetal er. Hvordan hænger flertallets forslag økonomisk sammen? Vi har i hvert fald svært ved at se, at det gør det, siger Per Bisgaard. - For det andet finder vi heller ikke tidspunktet for fremsættelse af indstillingen om de foreslåede ændringer rigtigt. Der er forlængst aftalt et snarligt fællesmøde med repræsentanter for institutionerne - det synes jeg helt klart skulle holdes, før man melder så markant ud - herunder også omkring ændringer, der både driftsmæssigt og pædagogisk er noget, vi ikke har prøvet før i kommunen. Jeg tænker her specielt på fælles ledelse af børnehaverne i Aalestrup og den specielle før-skole gruppe, siger Per Bisgaard. I Aalestrup by er der tre børnehaver, og desuden er der tilsvarende institutioner i Gedsted, Fjeldsø, Simested, Hvam og Hvilsom. Det er specielt børnehaverne i de to sidstnævnte byer, der er ramt af faldende børnetal, og derfor har været nævnt som institutioner, der måske burde lukkes.