Flertal trodser minister i sag om jord til golfbaner

Politikere i Mariagerfjord Kommune arbejder frem mod ekspropriation.

Et stort flertal i Mariagerfjord Byråd er parat til at trodse miljøministeren i spørgsmålet om at ekspropriere jord til golfbaner. Ministeren, Troels Lund Poulsen (V) siger klart nej. Det samme gjorde hans forgænger, Connie Hedegaard (K). Alligevel vedtog et politisk flertal på 20 ud af 29 i Mariagerfjord Byråd i aftes at iværksætte en række undersøgelser, der i sidste ende kan legitimere ekspropriation af 29 hektarer til den stærkt omdiskuterede golfbane på nordsiden af Mariager Fjord. Beslutningen blev truffet, selv om borgmester H.C. Maarup (S) med morgenposten havde modtaget et brev, hvori ministeren fastslår, at golfbaner efter hans opfattelse skal anlægges uden ekspropriation. - Men ministeren har ingen kompetence i denne sag. Kompetencen ligger i Naturklagenævnet, sagde borgmester H.C. Maarup. Golfbanen er allerede anlagt, men alligevel har Hobro Arden Fjordbanegolf A/S bedt kommunen om at ekspropriere. Et forhåndstilsagn blev for mere end tre år siden tilkendegivet af de daværende Arden og Hobro kommuner. Hvis der eksproprieres, slipper sælger for beskatning af fortjenesten. Dermed går det offentlige glip af en indtægt. Det faktum støder de politiske modstandere af fremgangsmåden. - Det er kreativ skattetænkning, og jeg vil ikke være med til at godkende skattesnyd, tordnede Kim Christiansen (DF), som også repræsenterer partiet i Folketinget. Karen Touborg (SF) undrede sig på sin side over, hvorfor lodsejerne ikke har indgivet politianmeldelse, hvis der uden deres accept er anlagt en golfbane på deres jord.