Flertal vil give plads til campingvogne

Politikere ønsker at åbne en del af Erhvervsområde Syd for detailhandel

Der bygges på livet løs i Erhverv Syd - blandt andre Mejlby Agro - måske bliver der i området ved Sdr. Omfartsvej mulighed for at etablere detailhandel med særligt pladskrævende varegrupper som campingvogne. Arkivfoto

Der bygges på livet løs i Erhverv Syd - blandt andre Mejlby Agro - måske bliver der i området ved Sdr. Omfartsvej mulighed for at etablere detailhandel med særligt pladskrævende varegrupper som campingvogne. Arkivfoto

BRØNDERSLEV:Står det til et flertal i teknik- og miljøudvalget, skal en campingvognsforhandler have lov at etablere sig i Erhvervsområde Syd ud mod Sdr. Omfartsvej. Ifølge den nuværende lokalplan må der ikke opføres eller indrettes boliger eller detailhandelsvirksomheder i området. Og skal der åbnes for forhandling af campingvogne i området, skal lokalplanen ændres. - Vi har i lokalplanen lagt vægt på, at vi ud mod Sdr. Omfartsvej og Aalborgvej får noget byggeri, der giver god harmoni visuelt, idet vejene er indfaldsvej til byen. Det skulle gerne være en god præsentation af vores erhvervsområde, hvor den lidt tungere del af erhvervet lægges væk fra vejen, siger Karsten Frederiksen. - Begrundelsen for en dispensation er, at bygning og parkeringsplads i den konkrete ansøgning placeres ud mod Sdr. Omfartsvej. Firmaet vil altså lave en udstilling, der vender ind mod erhvervsparken og skjules af en beplantning. - Personligt er jeg tilhænger af, at vi følger og overholder lokalplanerne. Men intentionen med lokal-planen for Erhvervsområde Syd var, at man ville have præsentable indfaldsveje. Og det mener vi også, man får i det konkrete tilfælde, tilføjer Karsten Frederiksen. Johannes Trudslev (S) og Otto Ziegler (S) holder fast i, at den eksisterende lokalplan skal være gældende. Mens Karsten Frederiksen (K), Birgitte Josefsen (V) og Poul Pedersen (V) ønsker at ændre planen, så campingvognsforhandleren kan etablere sig ved Sdr. Omfartsvej. Brønderslev Byråd vedtog i april et lokalplanforslag, der omfatter pladskrævende detailhandel ved Jerslevvej, da politikerne vurderede, at der mangler plads til disse virksomheder. Hvis erhvervsområde syd åbnes for pladskrævende butikker, vurderer forvaltningen ikke, at der vil være behov for det nye område lang tid fremover. Derimod kan der blive behov for nye jordkøb for at udvide erhverv syd mod vest.