Flertal vil sætte skatten ned med 0,2

Socialdemokrater og Venstre ikke enige om næste års budget

BROVST:Kommuneskatten sættes ned med 0,2 næste år i Brovst. Det indstiller et flertal i økonomiudvalget. Dermed bliver der ikke et bredt forlig om næste års budget. - Jeg er selvfølgelig meget ked af, at vi ikke kunne blive enige. Vi brugte meget tid på at opnå et forlig, men det lykkedes altså ikke, siger borgmester Mogens Gade (V). Han tilføjer, at der set med hans øjne var relle forhandlinger. - Jeg fornemmer, vi var meget tæt på at blive enige, siger Mogens Gade. - Jeg er rystet over det forløb, vi har været igennem. Det er Ole Christensens (S) umiddelbare reaktion. - Vi er stort set gået med til alt det, som ni-mandsgruppen på forhånd havde aftalt. Det er kun godt en million kroner, der adskiller os, fordi vi var klar til at acceptere besparelser på omkring tre mio. kr., siger Ole Christensen. Socialdemokraterne vil desuden stemme imod skatenedsættelsen samt multihuset i Skovsgård. De to punkter kunne holdes udenfor et eventuelt forlig. - Efter vores opfattelse går flertallet i meget små sko, når de konsekvent nægter at give noget som helst. Det er frustrerende. Hvad skal vi gøre. Skal vi bare acceptere udspillet fra flertalsgruppen. Hvis det er tilfældet, så er der jo ikke tale om et forlig, hvor alle bidrager. Vi har spildt tiden, siger Ole Christensen. Mogens Gade siger, at det er korrekt, at det nok kun var en million kroner, der adskilte. - Havde det været en mio. kr. på anlægsbudgettet, kunne vi nok have opnået enighed. Men det var altså en mio. kr. på driftsudgifterne, siger Mogens Gade. - Jeg mener bestemt, at vi forsøgte at imødekomme Socialdemokraterne i et vist omfang, siger han. Skatten ned Borgmesteren lægger meget vægt på skattenedsættelsen. - Det er et godt signal at sende ud til folk, som overvejer at flytte til kommunen. Efter min opfattelse er en skattenedsættelse en investering i kommunens fremtid, siger Mogen Gade. Han glæder sig samtidig over, at der er blevet plads til et anlægsbudget på 12,5 mio. kr. Dertil kommer to mio. kr., der frigives til Multihuset i Skovsgård Idræstcenter. Anlægsbudgette er udvidet med godt tre mio. kr., som skal bruges til renovering af skoler, veje og fortove samt til Jægerum Park. Brovst Kommune indfrier sin gæld på omkring 17 mio. kr. - Det betyder, at vi i de kommende år har mulighed for at låne-finansiere. Det giver en stor handlefrihed, siger Mogens Gade. - Det ser ud til, at vi med budgettet for 2004 alle får det, vi ønsker, og samtidig har vi mulighed for at holde driftsugifterne i ro. Det er positivt, siger borgmesteren. Ragnhild Poulsen (UP) er skuffet over, at det ikke lykkedes at opnå det brede forlig. - Flertalsgruppen havde på forhånd aftalt et forlig, som de var bundet af. Det forlig blev alle os andre præsenteret for efter kommunalbestyrelsesmødet i sidste uge. Dialog blev der aldrig tale om, siger Ragnhild Poulsen. Hun støtter ikke en skattenedsættelse. - Pengene, ca 1,7 mio. kr., vil jeg hellere bruge på børne- og skoleområdet, siger hun. Ragnhild Poulsen vil ikke være med til at hæve forældrebetalingen for dagpleje og børnehaveplads. Desuden vil hun bruge penge på at bevare de timer, der netop er afsat til ledelse og morgenpasning i den ny specialbørnehave i Halvrimmen. Endelig vil Ragnhild Poulsen bruge penge på ekstra timer i folkeskolen samt efteruddannelse af lærere og pædagoger samt sekretærtimer til ledelse på skolerne. Leif Madsen (UP) udtrykker på vegne af Liste T tilfredshed med flertallets beslutning om skattenedsættelse. - Vi ligger i den tunge ende hvad angår skatteprocent. Derfor er det godt, at vi nu beskærer skatteprocenten med de 0,2. Sidste år var det 0,3. Nu mangler vi kun yderligere 1,0, inden vi er på samme niveau, som i omegnskommunerne, siger Leif Madsen, som også gerne havde set en nedsættelse af grundskyldspromillen. - Men det har Venstre ikke vilje til, siger han. Leif Madsen tilføjer, at det er godt, at der ikke røres ved ældre-området.