Flertal vil udlicitere administrationen

FJERRITSLEV:Med 11 stemmer for og seks imod har byrådet vedtaget, at Fjerritslev Boligforening overtager administration af de 67 nye ældreboliger på Solgården. For stemte politikerne fra Venstre og Socialdemokraterne, mens de seks valgt på partiupolitiske lister stemte imod. Boligforeningen skal have 2500 kr. pr. bolig i administrationsvederlag incl. viceværtfunktionen. - Indtil nu er administrationsopgaverne for de kommunale boliger samlet hos teknisk forvaltning, der har opgjort de direkte udgifter til drift og administration til 1947 kr. pr. bolig. Men dette beløb dækker ikke alle omkostninger, fortæller Per Halsboe-Larsen (S), formand for social- og arbejdsmarkedsudvalget. Teknisk forvaltning har meddelt politikerne, at de ikke med den nuværende normering kan løse opgaven med de nye boliger, der skifter status fra plejehjem til ældrebolig. Modstanderne af at overdrage opgaven til boligforeningen henviste til, at Brovst Kommune efter at have haft opgaven overladt til Boligforeningen Lejerbo nu ønsker at tage opgaven tilbage i kommunalt regi.