Hospitaler

Flertal vil undgå uro om mindre sygehuse

Mindretal ønsker at få fastslået, at Aalborg Sygehus er vigtigst

NORDJYLLAND:De politiske stridigheder er allerede tydelige en måned, inden regionsrådet skal tage stilling til planerne om en samling af sygehusfunktionerne i Aalborg. Flertallet bestående af Socialdemokraterne og Venstre vil ikke være med til at fastslå, at Aalborg Sygehus har førsteprioritet på sygehusområdet. En sådan tilkendegivelse af prioriteringen på sygehuset blev i går foreslået af et mindretal i regionsrådets forretningsudvalg. Mindretallet bestod af Vagn Kvist (R), Per Larsen (K) og Kim Bennike (DF). Forslaget blev afvist af et flertal bestående af Socialdemokraterne og Venstre. - Sygehuset i Aalborg er vigtigt, men man kan ikke se det revet ud af en sammenhæng. Vi vil ikke risikere, at en sådan prioritering umuliggør de nødvendige planer, der f.eks. er i Hjørring og Thisted. Vi skal vurdere den samlede udvikling 15-20 år ud i fremtiden, siger regionsrådets formand Orla Hav (S). Formanden for den socialdemokratiske gruppe i regionsrådet Ulla Astman tilføjer: - Aalborg Sygehus er et sundhedsmæssigt fyrtårn, men vi har stor respekt for den strukturplan, som vi vedtog i foråret. Det betyder, at en prioritering ikke må gå ud over udbygning andre steder, hvor der er helt nødvendige planer. Strukturplanen er en helhed. - Der er ikke tale om, at vi vil hindre udbygning f.eks. i Hjørring og Thisted. Vi skal se på, at staten stiller en pulje på 25 milliarder kroner til rådighed. Her vil vi gerne sige, at Aalborg skal prioriteres højere end Himmerland, siger den konservative Per Larsen. Regionsrådet får i dag forelagt forslag til, hvordan en samling af aktiviteterne i Aalborg kan ske. En mulighed er, at der bygges et helt nyt sygehus. Det vil koste fem milliarder kroner. Samling af funktionerne på sygehus Syd vil være ca. 1,7 milliard kroner billigere. Alt tyder på, at et overvejende flertal i regionsrådet er mest stemt for en samling af funktionerne ved Sygehus Syd.