Skagen

Flertallet af de unge i Frederikshavn trives

Mange af dem tror dog at de andre er vildere end dem selv

FREDERIKSHAVN:Langt de fleste unge i Fredeikshavn Kommune mener selv de har et godt liv. De har tæt kontakt til venner og forældre, kan lide at gå i skole, mener der er nok af fritidstilbud og har ikke været i konflikt med politiet. Det kan SSP og Ungdomskonsulent Erik Graves konkludere efter at have analyseret tallene fra en stor livsstilsundersøgelse, hvor 1422 unge mellem 13 og 17 år svarede på spørgsmål om deres liv. - Samtidig viser undersøgelsen, at der er sket en polarisering blandt de unge, siger Erik Graves. Han påpeger f.eks at færre unge begår kriminalitet, men de kriminelle unge begår til gengæld mere kriminalitet. Der er også flere unge end for fire år siden, hvor en lignende undersøgelse blev gennemført, der ikke drikker. Han og andre der har gennemført lignende undersøgelser har fundet ud at et interessant aspekt, som man skal have sig for øje, når man vil ændre de unges adfærd. - De unge tror, at alle andre for lov til mere end dem selv. Han undersøgte i den forbindelse de unges formodning om hvor meget de andre drikker og undersøgte samtidig, hvor meget de rent faktisk drak. Tallene viste, at teorien holdt stik, da de unge tror, at de andre drikker mere end de rent faktisk gør. Det kaldes en flertalsmiståelse og hvis man bevidst går ind og arbejder med denne misforståelse, kan man ændre adfærden. De unge skal kunne gennemskue, at sådan som de tror verden er, kan skyldes, at medierne fokuserer meget på problemerne, at vi ser det, der skiller sig ud og at andre unge overdriver og praler. - Det kriminalpræventive råd har nu udarbejdet materiale med titlen Alle de andre gør det, hvor man går ind og arbejder med flertalsmisforståelser i forhold til rygning , forklarer Erik Graves, der opfordrer skolerne til at anvende materialet, der er beregnet til 6. årgang. - Sæby og Skagen kommune indgår i samarbejet omkring projektet "Alle andre gør det", så det kan blive en tilbagevendende begivenhed også efter kommunesammenlægningen, siger Erik Graves.