Flertallet for samdrift af institutioner

Daginstitutioner en del af skolen

HVILSOM:Aalestrup Kommune er klar til at sende forslaget om etablering af en landsbyordning i Hvam og Hvilsom ud til udtalelse i en periode på fire uger. Ordningen får virkning fra 1. august i år eller næste år. Det blev konklusionen på byrådets møde forleden. Landsbyordningen indebærer, at de to nuværende puljeinstitutioner Tusindfryd i Hvilsom og Solstrålen i Hvam bliver kommunale og herefter får fælles ledelse og personale med skole og SFO. De faldende børnetal og indførelsen af deltidspladser har givet økonomisk krise i de tre puljeinstitutioner i Aalestrup Kommune. Tidligere på ugen var børne- og kulturudvalget inviteret til et fællesmøde i Mariehønen. - Her blev politikerne mødt med en massiv modstand mod den måde, der bruges deltidspladser på. Vore puljeinstitutioner er yderligere ramt på grund af en forringelse af bruttotilskudet på grund af et lavere børnetal, forklarede formanden for børne- kulturudvalget, Per Bisgaard (V), i byrådet. Alligevel ønsker Venstres byrådsgruppe, at puljeinstitutionerne bevares. - Det har altid været en af Venstres kernesager, fortsatte Per Bisgaard. - Vi mener, at der er få fordele ved at indføre landsbyordninger, og vi er bange for at miste det store engagement, vi ser hos både forældre og medarbejdere i de respektive institutioner. Vi ønsker bestemt ikke at nedgøre forældreengagementet på nogen måde, men i puljeordninger bliver der udvist ekstra stor ansvarlighed med hensyn til personale og økonomi, sagde han. Borgmester Rigmor Sandborg (UP) mente ikke, at det nødvendigvis er en fordel for puljeinstitutionerne, at de selv har ansvaret for økonomien. - Institutionerne har faktisk givet udtryk for, at økonomien er en svær variabel at håndtere, sagde hun. Samtidig pegede hun på, at netop udsving i børnetallet giver fordele, hvis der er fælles personale i børnehave- og SFO-afdeling. - Det giver større fleksibilitet, anførte hun. Desuden bør vi ikke frygte for et dalende engagement. Forældre vil altid være interesserede i deres børn, uanset hvilken skole eller institution de går i, mente hun. Anders Jensen (UP) opfordrede børne- og kulturudvalget til at arrangere et orienteringsmøde for både ledelse, personale og forældre i de to berørte områder. I Hvam er der udbredt opbakning til en landsbyordning, og det er der også fra Hvilsom skole. Til gengæld har forslaget indtil videre mødt modstand fra Tusindfryd i Hvilsom. Den tredie puljeinstitution i Aalestrup kommune, Mariehønen i Fjelsø, berøres ikke. Her følger byrådet administrationens indstilling om at forlænge driftsaftalen til sommeren 2004, da Mariehønen er nabo til Fjelsø Friskole og derfor ikke har de samme forudsætninger og dermed fordele ved etablering af en landsbyordning. Den første landsbyordning i Aalestrup kommune blev etableret i Simested sidste år. Her er der nu skole, børnehave og SFO-afdeling under samme tag med skoleinspektøren som leder for hele landsbyordningen, en afdelingsleder i pasningsdelen samt en souschef med ansvar for SFO-delen samt en teknisk serviceleder.