Flertallet holder fast i projekt Bymidten

FARSØ:- Jeg er meget glad for, at vi så tidligt er nået frem til et forlig om næste års budget, siger borgmester Hans A. O. Kjeldsen (V). Flertallet er på ti, mens list Å og de konservative er velkomne til at slutte sig til senere, understreger borgmesteren. - De andre ønsker større skattelettelse, men med budgetforliget for næste år viser vi, at vi har viljen til det og er indstillet på at sænke skatte yderligere, når der viser sig mulighed for det. Med forliget aftegner sig også et flertal vil holde fast i projektet med bymidten i Farsø. Udstykningen af flere industrigrunde ved Svoldrupvej og Røjbækvej hører med i dette billede, da det er hensigten, at amtet afgiver sin nuværende vejmyndighed gennem Farsø og istedet overtager den kommende omfartsvej med forbindelse fra Holmevej, ad Røjbækvej øst om byen til Nibevej i syd. Samlet set er borgmester Hans O. A. Kjeldsen godt tilfreds med næste års budget. - Vi tilgodeser rimelige ønsker på socialområdet, skoleområdet og på det tekniske område. Selvfølgelig ville vi gerne sætte skatten yderligere ned, men vi er nok de eneste i Nordjylland, som faktisk gør det. Og vi skal passe på, for vi risikerer, at vi, efter at have sat skatten ned, ikke kan sætte den op igen, hvis der bliver brug for det. Skatten skal ned, når det er muligt, fastslår Kjeldsen.