Autobranchen

Flertals-nej til nye autoværksteder i boligområde i Hou

HOU:Et flertal i teknisk udvalg har sagt nej til et par ønsker fra beboere på Havblink i Hou om at etablere nye virksomheder på stedet. I den ene af de to sager er der tale om autoværkstedet R K Auto på Havblink 4, der har etableret sig som en lille bilforhandler med tilhørende småreparationer af biler uden at spørge om lov. Kommunen udstedte i oktober et påbud til ejeren om at få lovliggjort forholdene på stedet, og det er i forlængelse heraf, at ejeren nu har søgt om tilladelse til at etablere det nævnte værksted. Nogenlunde samme problemstilling er at finde i forbindelse med adressen Havblink 9, hvor ejeren også vil have gjort sine planer om at drive et autiværksted lovliggjort. I teknisk udvalg siger flertallet dog nej til begge ønsker, fordi der er tale om et boligområde. Kun Hous løsgænger i udvalget, Keld Petersen, er klar til at give de nødvendige dispensationer.