Flest aborter på Sjælland

Antallet af provokerede aborter er langt større på Sjælland end i Jylland. Københavnerne er vildere, mener leder af rådgivningsklinik i København

KØBENHAVN: Langt flere sjællandske kvinder får afbrudt en uønsket graviditet i forhold til medsøstrene i de jyske amter, viser den seneste opgørelse over provokerede aborter fra Sundhedsstyrelsen. Ifølge de seneste tal fra 2002 ses forskellen både blandt de helt unge piger og de mere modne kvinder - størst er forskellen mellem Københavns Kommune og Ringkøbing Amt. - I København er man på alle måder mere vild, end man er i Ringkøbing, siger overlæge Charlotte Wilken-Jensen, der leder præventions- og rådgivningsklinikken under foreningen Sex og Samfund. Hvor 7,2 ud af 1000 kvinder i den fødedygtige alder i Ringkøbing Amt fik foretaget en provokeret abort i 2002, lå tallet for Københavns Kommune på 17,8. Også i Vejle, Viborg, Sønderjyllands og Bornholms amter ligger den såkaldte abortkvotient lavt, hvorimod den er højere end landsgennemsnittet i Københavns Amt, Frederiksberg Kommune samt Frederiksborg og Roskilde amter. Hvad angår de unge mellem 15 og 19 år topper Frederiksberg Kommune med 26,4 unge ud af 1000 skarpt forfulgt af København. I Ringkøbing Amt fik til sammenligning 8,9 ud af 1000 unge foretaget en provokeret abort Overlæge Charlotte Wilken-Jensen mener, at den regionale forskel på antallet af aborter mellem øst og vest især er kulturelt betinget, men hun mener også, at moral og religion kan spille ind. - En del af de unge i København bor ikke længere hjemme, de har et helt andet mønster i deres liv og en helt anden måde at opføre sig på seksuelt De er mere uforsigtige og ikke så omhyggelige med prævention, og derudover er debutalderen i København lavere, end den er i Ringkøbing, siger Charlotte Wilken-Jensen. Lederen af abortrådgivningen i Ringkøbing Amt, socialrådgiver Karen Søborg, har samme oplevelse. - Der kan være mange forhold, der gør sig gældende, både i forhold til familiemønstre, religion og holdninger til abort generelt. Vi ser også, at nogle ikke vælger at have seksuelt samkvem før ægteskabet, det er klart, at det må også betyde noget. Der er jo en gammel indremissionsk kerne herovre, siger hun. Sundhedsstyrelsens opgørelse for 2002 viser, at i alt 14.991 danske kvinder fik foretaget en provokeret abort. Hermed fortsætter aborttallet med at falde, hvilket det har gjort siden begyndelsen af 90'erne. Flest aborter får kvinder i alderen 20 til 24 år - en alder hvor mange kvinder er i gang med en uddannelse eller karriere, og det spiller også ind på aborttallet, mener Charlotte Wilken-Jensen. - I København er der langt flere unge under uddannelse, hvor man i for eksempel Ringkøbing bliver etableret tidligere og gift og får de børn, man gerne vil have. I København er der et helt andet forhold til, hvor mange partnere man har, og i det hele taget hvordan man gebærder sig seksuelt, siger hun. Ifølge opgørelsen fra Sundhedsstyrelsen var 60 pct. af de knap 15.000 aborter i 2002 førstegangsaborter, 77 pct. af abortindgrebene blev foretaget kirurgisk, mens 21 pct. blev foretaget medicinsk. Siden 1975 er antallet af provokerede aborter bragt ned fra 27.884 til 14.991. Men tallet kan og bør komme endnu længere ned, mener Charlotte Wilken-Jensen. - I den ideelle verden, hvor alle beskytter sig, kan man vel halvere antallet og kun stå tilbage med de aborter, der foretages, fordi præventionen har svigtet, eller hvor store sociale omvæltninger i den gravides liv fører til et ønske om abort, siger hun. Ifølge Charlotte Wilken-Jensen er Danmark det eneste land i Norden, der oplever et fald i antallet af aborter. I Sverige og Island oplever man modsat en voldsom stigning i antallet af aborter udført på unge piger. /ritzau/