Flest ældre ledig

[ Arbejdsmarkedsredegørelsen 1. kvartal 2006 for Nordjylland viser tydeligt, at de ældre har sværere ved at få job, selv om beskæftigelsen stiger. [ Mens forsikrede unge ledige har en ledighed, der er 25 procent mindre end et år tidligere, så er nedgangen i ledigheden kun på 13 procent for 50-66 årige. [ Totalt var der 5.520 ældre ledige i nov. 2005, eller en tredjedel af det samlede antal forsikrede ledige i Nordjylland.