Lokalpolitik

Flest nye boliger ved Hirtshals-banen

Udlægning af fire store boligområder i Hjørring Kommune tæt på Nordjyske Jernbanes stationer.

Skitse over Horne-udstykningen fra den nye kommuneplan for Hjørring Kommune.

Skitse over Horne-udstykningen fra den nye kommuneplan for Hjørring Kommune.

Forslaget til kommuneplan for Hjørring Kommune vil være en gevinst for Nordjyske Jernbaner, hvis nye boliger skyder op i nye områder som planen frem til 2021 lægger op til. Fire boligområder tænkes udlagt tæt på Hirtshals-banen. Det ene er første etape af en langsigtet plan om at binde Horne og Hirtshals sammen. Efter at et 4,6 ha boligområde vest for Tingvej er fyldt er det planen at fortsætte mellem Hirtshals-banen og Kringshøjvej i et område op mod Sdr. Ringvej. Det areal er mere end dobbelt så stort end arealet ved Tingvej. Sidste etape af Nejstgård-udstykningen i Tornby er ved at blive lokalplanlagt, og som det næste skridt skal et 4,5 ha stort område syd for Købstedvej med i planlægningen af nye boligkvarteret. Ligesom i Horne ligger det også tæt på en togstation. I Hjørring skal udbygningen ske nordpå med et 6,3 ha stort areal øst for Skagensvej ved Primulavej, og nord for Løkkensvej planlægges en hel ny bydel på 12,5 ha. - Byudviklingen bygger blandt andet på, at der skal være god adgang til offentlig transport, lyder begrundelsen fra Per Harfeld (V), formand for Plan- og Miljøudvalget. Læs mere i NORDJYSKEs Hjørring-udgave søndag