FLEST OPERATIONER VED FREDERIKSHAVN

[ STS-operationer er omladninger fra et skib til et andet ( Ship To Ship). Det er supertankere, der får olie fra mindre skibe, som kommer inde fra den russsiske udskibningshavn Primorsk i Østersøen og ud gennem de danske bælter. Hidtil har de store tanksskibe så fortsat ud i Kattegat og Skagerrak og videre til Singapore og Kina. Men her skal tankskibet altså fungere som en egentlig flydende tank. [ Langt de fleste STS-operationer i dansk farvand sker i Aalbæk Bugten. Placeringen skyldes , at bugten giver læ og der er dybt samt at man kan serviceres fra Frederikshavn Havn. [ I 2005 var der således 52 STS-operationer. 32 af dem var ved Frederikshavn, 18 i Kalundborg og 2 andre steder. Olien omlades 7-8 sømil ( 12,6-14,4 km) fra havnemolerne i Frederikshavn. [ Der blev omladet 2.789.806 tons olie ud for Frederikshavn i 2005. Man omlader op til 6000 l i timen og operation tager typisk 30 timer. [ Tilsynet med STS-operationerne hører under Søfartsstyrelsen. En evt. ulykkes opklaring står Søfartsstyrelsens Opklaringsenhed for. [ Mens Forsvarsministeriet har ansvaret for bekæmpelse af forureningen, og det praktiske arbejde udføres af Søværnets Operative Kommando. Kilde: Søfartsstyrelsens notat om STS-operationer og lodseriet DanPilot.