Retspleje

Flinkere end Rigsadvokaten tillader

Fladjerns-aktionen, som statsadvokat Elsemette Cassøe ikke ville give to Hjørring-betjente kritik for, var helt hen i vejret, fastslår Rigsadvokaten

Chri­sti­na Øs­ter­gaard Hansen får nu er­stat­ning, for­di po­li­ti­et ud­sat­te hen­de for ulov­lig fri­heds­be­rø­vel­se. Hun er dog fort­sat helt ufor­stå­en­de over for, hvor­dan Stats­ad­vo­ka­ten i Aal­borg kun­ne kom­me uden om at give be­tjen­te­ne kri­tik.Foto: Jan Sø­ren­sen

Chri­sti­na Øs­ter­gaard Hansen får nu er­stat­ning, for­di po­li­ti­et ud­sat­te hen­de for ulov­lig fri­heds­be­rø­vel­se. Hun er dog fort­sat helt ufor­stå­en­de over for, hvor­dan Stats­ad­vo­ka­ten i Aal­borg kun­ne kom­me uden om at give be­tjen­te­ne kri­tik.Foto: Jan Sø­ren­sen

NORDJYLLAND:Stort set alle love og reglementer, der kan overtrædes, blev overtrådt, da to betjente fra Hjørring Politi fredag 13. maj sidste år tog på den efterhånden meget omtalte fladjerns-aktion. Dog begik de to betjente ikke direkte noget kriminelt i bestræbelserne på at optrevle dét, de fejlagtigt troede, var en hælerring bestående af unge skolepiger, som muligvis havde købt nogle stjålne fladjern. Det er i grove træk Rigsadvokatens afgørelse i den sag, hvor nordjysk politis vagthund, statsadvokat Elsemette Cassøe, Aalborg, ikke har fundet grundlag for at uddele kritik til betjentene. Rigsadvokaten er af en anden opfattelse og fastslår blandt andet: - At skolepigerne ikke blev gjort bekendt med deres rettigheder, da de blev hentet ud fra en skoletime og afhørt af betjentene. - At betjentene bagefter reelt foretog ransagning uden retskendelse, da de tog pigerne med til deres hjem for at lede efter fladjern. - At den politirapport, som de bagefter udarbejdede, var mangelfuld. - At betjentenes gennemførelse af aktionen som helhed var kritisabel. Dertil kommer så vurderingen af, at skolepigerne under den stærkt uautoriserede aktion blev udsat for en ulovlig frihedsberøvelse, som nu udløser den omtalte erstatning på 2000 kroner til hver. Ulovlig ransagning Statsadvokaten har i sagen dog været enig i byrettens og landsrettens opfattelse af, at betjentene var ude i en ransagning uden kendelse, da de tog pigerne med i politibilen og kørte hjem for at kigge efter fladjern på pigernes værelser. Med hensyn til politirapporten indskærper Rigsadvokaten i sin afgørelse, at det er helt centralt, at en politirapport indholder præcise oplysninger om sådanne indgreb over for borgerne som ransagning, for ellers har myndighederne ingen chance for at holde øje med, om den slags indgreb over for borgerne også foregår på et korrekt grundlag og en korrekt måde. Statsadvokaten har da også givet udtryk for, at det nok havde været bedre, hvis betjentene fra starten havde skrevet i politirapporten, hvad de foretog sig med pigerne, i stedet for først at gøre det fire dage senere, efter at pigerne og deres forældre havde klaget over dem. Travle betjente Statsadvokat Elsemette Cassøe har imidlertid lagt vægt på betjentenes forklaring om, at det ikke var for at skjule noget, men udelukkende af tidsmæssige årsager, at rapporten blev skrevet så kortfattet som muligt. Statsadvokat Elsemette Cassøe har ikke ønsket at kommentere den konkrete sag. NORDJYSKE ville ellers gerne have spurgt hende, hvorfor betjentene ikke blot skrev kortfattet, men også i direkte strid med sandheden fredag 13. maj sidste år. I rapporten hedder det, at Christina Østergaard Hansen og en af hendes klassekammerater fik lov til at gå fra stedet efter betjentenes afhøring af dem på Hjørring Private Realskole. I virkeligheden tog betjentene dem med i politibilen og kørte afsted på den ransagningsmission, som siden er kendt ulovlig. På den baggrund ville NORDJYSKE også gerne have spurgt Elsemette Cassøe, hvordan hun i sin afgørelse af sagen kan komme frem til, at det ikke var en urigtig oplysning, som betjentene skrev i rapporten. Regler genopfriskes I kølvandet på afgørelsen fra Rigsadvokaten er der netop blevet taget stilling til, hvilken sanktion eller konsekvens sagen skal have for de to betjente. Sanktionsregistret går fra en indskærpelse af reglerne i den milde ende til disciplinærsag og afskedigelse i den tunge ende. Ifølge Nordjyllands Radio i søndags har Hjørrings politimester Poul Nørgaard efter samråd med Rigspolitiet besluttet sig for en sanktion over for betjentene i fladjernssagen. Sanktionen består i, at de to betjente skal genopfriske reglerne på området.