Frederikshavn

Flittige elever på umulig opgave

Børn af mange nationaliteter knokler for at lære dansk i Munkebakkeskolens modtageklasser. Det drejer sig om børn, der kun har været kort tid i Danmark. Ifølge loven skal de i løbet af to år være så gode til dansk, at de kan klare sig i en almindelig folkeskoleklasse. Og ambitionerne fejler ikke noget. Men det kan sandsynligvis ikke lade sig gøre at leve op til lovens krav. En svensk undersøgelse viser, at det tager syv år, før børn med en anden kulturbaggrund kan klare sig på lige fod med de svenske elever. Side 4