Fløjlsmaver

Nogle kirkefolk har forfærdelig travlt med at markere sig med alt muligt andet end deres embeder. Dem røgter de til gengæld dårligt eller slet ikke.

En fjollet præst kalder kirken et "fredhelligt sted", hvor landets love åbenbart ikke gælder. Andre vil så forfærdelig gerne i "dialog" med alverdens muslimer, til trods for at de i deres præsteløfte højtideligt har lovet at overholde den augsburgske bekendelse, som blandt meget andet indeholder ordene: "fordømmer alle kætterier, såsom muhamedanerne og alle deres lige". Den "dialog", nogle dhimmi (muslim-spytslikker)-præster pludrer om, har intet at gøre med Jesu missionsbefaling: "Gå ud i alverden og gør alle folkeslag til mine disciple, idet I døber dem i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn". Denne præste-dialog er bare snak. Og i øvrigt har hverken disse snakkeglade præstefolk eller de imamer, de snakker med, noget mandat. Som kristne hhv. muslimer kan de ikke rokke sig en tøddel fra deres tros standpunkt, hvis de ellers er hæderlige mennesker. Senest har nogle emsige præster og sågar et par biskopper anbefalet klokkeringning i anledning af et klima-topmøde i København. Du godeste! De skulle hellere tage sig selv i nakken og "fordømme muhamedanerne og alle deres lige". Alle dem, som er i fuld gang med at nedbryde vort samfund med vold, hærværk og trusler, for ikke at tale om konkrete terror-og mordplaner. Men nej, her skal de nok tie stille. Disse "fløjlsmaver" (det var vist Søren Kierkegaard, der kaldte dem det) bærer ridderkorset på brystet som et helt ufortjent hæderstegn. De skal ikke have noget af at bære trækorstes tunge byrde på ryggen som Jesus gjorde. Hyklere og farisæere alle til hobe!