Floorball-klubben ude af krise

Halvdelen af underskud på 170.000 kr. er skaffet

BRØNDERSLEV:Brønderslev Floorball Club er ved at komme ud af sin økonomiske krise. Det kunne formanden, Lars Bisgaard, oplyse på generalforsamlingen. Han kunne fortælle, at der er sat ind på at begrænse udgifterne. Det er lykkedes at høvle halvdelen af gælden. - Men det bliver hårdt at få resten af gælden fjernet, fastslog Lars Bisgaard. Han kunne fortælle, at der for et år siden, da han kom til, var et underskud på 170.000 kr. Det er nu halveret. - Vi overvejede at smide tøjlerne og danne en ny forening, men det fandt vi ikke forsvarligt. Der er skåret drastisk ned på alle udgifter. Lars Bisgaard sagde, at det ikke er en umulig opgave at få rettet op på økonomien, men han indrømmede at det bliver svært. I det forløbne år er sponsorindtægterne faldet fra 121.000 kr. til 52.000 kr. Lars Bisgaard sagde, at bestyrelsen ikke har haft den nødvendige tid til at skaffe sponsorindtægter. Nettoudgifterne har i det forløbne år været 130.000 kr. mod 223.000 kr. Driftsudgifterne er 97.000 kr. mod 291.000 kr. i 2001. Klubben har for tiden ikke en lønnet træner. Og Lars Bisgaard sagde, at der endnu ikke er taget stilling til, om der skal ansættes en lønnet træner. Han venter en afklaring inden sommerferien. Det er Thorbjørn Olsen og Peter Sund Jensen, der har påtaget sit trænerrollerne. Sportsligt ser det lysere ud. Lars Bisgaard glædede sig over, at kampen om forbliven sluttede 3-3. - Da jeg forlod hallen, var vi bagud 1-2, fortalte Lars Bisgaard, der skulle deltage i et andet møde. - Så det var en god telefonopringning, jeg fik, om, at kampen sluttede uafgjort, så vi kan blive i rækken. - Også økonomisk er det vigtigt, at vi er i elitedivisionen. Det er sværere at skaffe sponsorer, hvis vi var rykket ned. Lars Bisgaard oplyste, at det for damerne har været en stille og rolig sæson. - Andetholdet blev udelukket fra turneringen, efter holdet udeblev fra tre kampe. Lars Bisgaard glædede sig over, at et juniorhold er kommet op at stå, og det skyldes Morten Jensen, der fik et stort bifald. - Den ånd, som Morten Nygaard har udvist, kan vi godt bruge mere af i klubben, sagde Lars Bisgaard, som efterlyste medlemmer, der vil påtage sig opgaver. Lars Bisgaard sagde, at strukturen i foreningen har ligget i kaos - mange har ikke vidst, hvad de skulle lave.