EMNER

Flot af Nyrup

I NORDJYSKE 26.7. mente Samuel Færgemand Mikkelsen, at Poul Nyrup Rasmussen havde ”en kluntet måde at være statsminister på”.

Ole V. Christensen

Ole V. Christensen

Det samme synspunkt har han for nogen tid siden fremført i B.T. Men her brugte han ikke navnet Færgemand, som han denne gang har brugt. Men den sandhed om Nyrup, jeg skrev til ham dengang, gentager jeg gerne her. Mon Færgemand tænker på de 380.000 - trehundredeogfirstusinde - arbejdsløse i Schlüter-perioden, der blev reduceret til 140.000. Arbejdsløsheden blev herved den laveste siden 1974. Der blev skabt flere job i den private sektor, end der blev tabt i den borgerlige Schlüter-regerings periode: nemlig 130.000 mod 120.000. Der blev skaffet 150.000 nye børnepasningsmuligheder, således at over 90 pct. af kommunerne kunne yde den lovede pasningsgaranti. Aldrig før er så mange blevet uddannet så meget. 130.000 fik f.eks. mere voksenuddannelse, og der var ikke som i Fogh-perioden tale om brugerbetaling. Hospitalsventetiderne voksede kraftigt i Schlüter-perioden. Men for 93 pct. af patienterne blev der tale om et fald i Nyrup-perioden, hvor der blev investeret mere end nogensinde før i hospitalssektoren. Hjemmehjælpen blev øget med 1/3, hvorved Danmark blev det land, som ydede mest hjemmehjælp pr. indbygger. Undskyld, men hvori består det kluntede i alt dette? Trods disse velfærdsforbedringer lykkedes det i Nyrup-perioden at flade skatteafgiftstrykket ud. Det var 48 pct. af BNP, da Nyrup kom til i 1993, og det var det også da han måtte gå af i 2001, mens det steg i Schlüter-perioden fra 43 til 48. Ja, i 1988 steg det for første gang over 50 pct. Det var for resten dengang, skatteministeren hed Anders Fogh Rasmussen.