EMNER

Flot finanslov giver bedre service

Med det nye finanslovsforslag er der tale om endnu en markant forøgelse af de offentlige serviceudgifter.

I forhold til niveauet under den socialdemokratiske regering i 2001, afsættes næsten 31 milliarder kr. ekstra til den offentlige sektor i 2007. Det svarer til en gennemsnitlig årlig vækst på fem milliarder kr. siden regeringen kom til. Blandt de nye tiltag i 2007 er et permanent løft på 800 millioner kr. til kommunernes ældrepleje og 900 millioner kr. til sygehusene, over en milliard kr. fra satspuljen til særlige tiltag for udsatte grupper, 800 millioner kr. til bedre kvalitet i daginstitutionerne og lavere børnehavetakster samt 300 millioner kr. til nye miljøinitiativer. Ikke nok med, at vi sætter flere penge af til den offentlige service. Regeringen iværksætter også en storstilet kvalitetsreform i den offentlige sektor. Målet er at få mest muligt for pengene i form af god offentlig service for borgerne, for flere penge er langt fra altid lig med mere kvalitet. Derudover afsættes to milliarder kr. til en særlig globaliseringspulje, som skal sikre et markant løft i investeringerne i forskning, uddannelse og innovation. De to milliarder kr. er blot første skridt. Det er meningen, at puljen skal nå op på 10 milliarder kr. årligt i 2012. Der vil blive tale om en bred investering i forskning og udvikling på en lang række områder, herunder nye miljøteknologier. Endelig skal der forhandles om et nyt langsigtet trafikforlig. Det er af særlig betydning for pendlerne, hvad enten de benytter bil eller tog. Alt i alt er det en flot finanslov, hvor prikken over i’et selvfølgelig er et forventet pænt overskud på de samlede offentlige finanser, som bruges til at komme af med den offentlige gæld.