Flot halvår i Klim Sparekasse

Sparekasse tjente 1,2 millioner kroner i første halvdel af 2003

KLIM:Der er stor tilfredshed hos Klim Sparekasse, efter at resultatet af første halvår 2003 er gjort op. Det viser nemlig et overskud før skat på 1.199.000 kroner. Til sammenligning gav de første seks måneder i år 2002 et plus på 435.000 kroner, så resultatet er steget med 175 procent. Selve basisindtjeningen er rekord for banken, så sparekassedirektør Henrik Agesen ser lyst på fremtiden. Netto-renteindtægterne er på 3.157.000 kroner, og det svarer til 2002. - Det må betragtes som flot, idet rentemarginalen med de mange rentesænkninger er blevet presset ned. Men stor kundetilgang og øget udlån har opvejet det, siger sparekassedirektør Henrik Agesen. Øgede indtægter Sparekassens gebyrer og provisionsindtægter er steget med 349.000 kroner til 728.000 kroner. - Det er en meget glædeligt udvikling, som vi håber kan fortsætte. Da vi næsten ikke opkræver løbende gebyrer fra vores kunder, stammer den positive udvikling fra øgede provisionsudbetalinger fra vores samarbejdspartnere, fortæller Henrik Agesen. Det drejer sig især om kreditforeningerne og investeringsforeningen Sparinvest samt samarbejdet med Himmerland Forsikring. Klim Sparekasse har således øget sin basisindtjening med 345.000 kroner. Kursreguleringer på fonds og valuta udgør et minus på 13.000 kroner, mens omkostningerne til personale og administration er steget med 60.000 kroner til 2.487.000 kroner. Det kalder Henrik Agesen acceptabelt. Under balancen har der været en stigning på udlån på 5.922.000 kroner. Indlån er steget med 860.000 kroner. - I betragtning af stor aktivitet på investeringsområdet må stigningen betragtes som tilfredsstillende, siger sparekassedirektøren. Egenkapitalen udgør herefter 18.588.000 kroner, hvoraf cirka syv millioner er indbetalt garantikapital af cirka 700 garanter. Håb om godt år - Det er da vores håb, at halvårsresultatet kan videreføres, så hele året giver et par millioner kroner før skat. I dag handler det især et spørgsmål om at have en god indtjening fra samarbejdspartnere som kreditforeninger og forsikringsselskaber. Det betyder meget for pengeinstitutter i dag, siger Henrik Agesen. Han kan glæde sig over en stabil tilgang af kunder. Ikke fordi sparekassen gør i store annoncer. Det er mere mund-til-mund. - Det er vi tilpasse med. Så kan vi bedre behandle sagerne i det tempo, de kommer i, forklarer direktøren. Der er ikke planer om nye filialer - i år er der til gengæld kommet en dankortautomat i Vester Thorup. Og den er meget brugt. Alene i juli måned blev den brugt over 700 gange af såvel lokale som turister.