Flot halvårsresultat i Sparekassen Hvetbo

PANDRUP:Sparekassen Hvetbo har netop sendt halvårsregnskabet for 2004 på gaden, og det viser et overskud på 11,1 mio. kroner før skat. - Det er meget flot, og det er det bedste halvårsregnskab, vi har haft i de senere år, siger Jens Gamst Boelskifte. Fremgangen skyldes, populært sagt, at der er mere gang i butikken. Der kommer flere nye kunder og kunderne ”efterspørger flere varer fra hylderne” - derfor er antallet af udlån, indlån og garantier steget med 15 procent. - Det er et signal om, at der er en vis optisme i lokalsamfundet - der bliver lavet nye køkkener og købt nye biler, siger Jens Gamst Boelskifte. Stigende gebyrindtæger I gebyr og provsionsindtægter har Sparekassen tjent knap 1,5 millioner kroner mere. Men det er ikke et udtryk for, at kunderne betaler mere i gebyr, siger sparekassedirektøren. - Det er penge, vi får, når vi laver forsikringer eller hushandler, siger JensGamst Boelskifte. Væksten har imidlertid også betydning for solvensen, der i de seneste år er er faldet fra 20 pct. til 15,2 pct. - Det er dog stadig næsten det dobbelte af lovens krav på 8 pct., så vi er fortsat særdeles velkonsolideret, siger sparekassedirektøren. Sparekassen har nu en genkapital på 201 mio. kroner og det er den største i pengeinstituttets 137-årige historie.