Lokalpolitik

Flot ideologi på borgernes regning

Læserindlæg om flextaxaer

Flextaxa betegnes som en succes i Frederikshavn Kommune, anført af John Christensen, formand for Plan og miljøudvalget. I Nordjyske Søndag kan man læse, at Flextaxa koster kommunens borgere 1.3 million kroner i 2011. Det er sikkert en dråbe af det samlede budget, men jeg kan ikke lade være med at tænke om ikke de penge kunne være brugt på noget bedre? Jeg ved ikke hvor mange huller i vejene der kan lappes for de penge, jeg ved heller ikke om de penge egentlig batter noget, hvis vi investerede dem i skolerne eller ofrede lidt på de ældre? Eller måske brugte dem til lidt "udvikling" der kunne gavne byen på en eller anden måde. Jeg kan ikke forstå at kommunen har haft svært ved at få budgetterne til at hænge sammen når der er råd til ideologier. Uagtet at John Christensen mener, at "tilskuddet" bliver mindre ved at sætte prisen op, vil det stadig være et fakta, at det kommer til at koste borgerne/kommunen penge så længe ordningen kører. Hvis succes måles i hvor mange penge man skal have op af lommen og ikke i lommen, så kan alle vel drive en "fornuftig" forretning? I Nordjyske den 18. januar 2011, beretter Leif Lindstrøm, Egense om dyre TAXA ture til sygehus, hvor han redegør for manglende planlægning. Jeg har et indgående kendskab til Taxabranchen og syntes artiklen skylder at forklare, at det ikke er Taxa der planlægger denne kørsel, men derimod Nordjyllands Trafikselskab (NT). Taxa udfører blot noget af kørselen (ikke hele kørselen) for NT. Pointen er i artiklen at der opleves dårlig planlægning. Desværre er det ikke "kun" kørsel til og fra sygehuse dette gælder, men rent faktisk også førnævnte flexture, hvor det ses ofte, at der ikke laves samkørsel med borgerne, men mange gange sendes flere vogne, (ikke kun taxaer) for at køre de bestilte ture. Det er ikke et nyt problem, men har eksisteret ligeså lang tid som NT OG det er ikke første gang der overfor NT er blevet gjort opmærksom på dette. Så kommer vi tilbage til økonomien igen. Meget muligt at det kommunerne betaler til deres eget selskab NT måske er en dråbe i havet i de samlede budgetter. Men et gammelt ordsprog "Mange bække små…" hver en krone sparet.. er en krone tjent.