Flot og fredet bygning med en uvis fremtid

Kommune og stat kan ikke blive enige

MIDTBYEN:En mere end 100 år gammel fredet bygning på Aalborgs bedste beliggenhed står tom på syvende måned. Og det kan have lange udsigter med at udnytte lokalerne, for Aalborg Kommune og Slots- og Ejendomsstyrelsen strides om ejerskabet. Bygningen er den gamle Toldboden mellem Østeraa og Strandvejen, et stenkast fra Limfjorden, et andet stenkast fra Aalborghus Slot og et tredje stenkast fra byens centrum. Arkitekt Hack Kampmann har tegnet huset, der blev brugt af toldvæsenet fra 1902 frem til 1. april i år. Da flyttede Told&Skat til et flunkende nyt hus på Skibsbyggerivej i den østlige del af byen. Men en flere år gammel strid om ejerskabet til det gamle hus er langt fra afklaret. Begge parter har spillet ud, men tilsyneladende ligger de to udspil et godt stykke fra hinanden. Det konkrete indhold holder parterne tæt ind til kroppen. Palle Vilhelmsen, der er kundekoordinator i Slots- og Ejendomsstyrelsen, forventer alligevel en afklaring inden nytår. Han regner med at møde sin forhandlingsmodpart, sekretariatschef Peder Berg, Aalborg Kommune til en ny forhandling i løbet af november. - Det er også ved at være på tide. Det er en måned siden, jeg sidst skrev til ham, lyder det fra Peder Berg. I princippet skal Slots- og Ejendomsstyrelsen - på statens vegne - rydde grunden og overlade den til Aalborg Kommune. Det er indholdet af en mere end 100 år gammel aftale mellem Toldvæsenet og Aalborg Byråd. Den aftale betød til gengæld, at staten fik overladt grunden gratis den gang sidst i 1800-tallet. Men siden er bygningen blevet fredet. Det betyder, at den ikke må rages ned - og derfor må stat og kommune finde en løsning, hvor Toldboden bliver stående. Stridens kerne er egentlig ganske enkel: Hvem skal have pengene, når huset bliver solgt? - Vi har blandt andet foreslået, at Slots- og Ejendomsstyrelsen sælger bygningen og sender os pengene, forklarer Peder Berg. Det forslag huer ikke Palle Vilhelmsen. For ham at se handler uenigheden om, hvem der ejer hvad: - Vi skal finde en passende fordeling, og jeg håber, at vi kan finde en løsning måske i november og i hvert fald inden nytår. Peder Berg har tidligere vurderet, at ejendommen kan indbringe mere end 10 millioner kroner, for beliggenheden kan næppe blive bedre i Aalborg. - Det er et stort skrummel med meget plads, men på den anden side skal der ofres meget, hvis det skal indrettes til moderne kontorbyggeri. Tidligere har Aalborg Kommune solgt den bygning, der nu huser restauranten Casa Blanca, men som oprindeligt hørte med til Toldkammeret. Den indbragte 8,5 millioner kroner.