Flot premiereår hos Nordjysk Andel

Øget omsætning og bedre resultat end ventet efter fusion

VRÅ:Korn- og foderstofvirksomheden Nordjysk Andel er kommet ud af sit første regnskabsår med en omsætningsfremgang på 24 mio. kr. til i alt 868,2 mio. kr. I regnskabsåret juli 2002-2003 er der opnået et overskud på 16,3 mio. kr. før skat mod et samlet resultat på 23 mio. kr. året før fusionen mellem Vrå Andel og ØAG, Dronninglund. Det er over budgettet, og ordførende formand Søren Smalbro, Bjergby, og direktør Henning Bahnsen betegner det som særdeles tilfredsstillende. Målt i mængder har der også været en pæn fremgang. Således er salget af foderblandinger og råvarer steget med 11 pct. til 382.000 tons. Salget af handelsgødning, planteværn, såsæd og frø har ligeledes vist stor fremgang. Den salgsmæssige fremgang kommer dels fra købet af HT-korn, Tårs i november sidste år, ligesom der har været en stor tilgang af nye kunder, herunder mange, som tidligere handlede hos det nu lukkede KFK. Resultatet er påvirket positivt af lavere råvarepriser, hvorimod den forholdsvise tørre høst sidste år gav færre serviceindtægter. Det store fodersalg har gjort det nødvendigt at indkøbe en del foder engros med deraf følgende lavere avance. Den trængte økonomi i landbruget afspejles i regnskabet. Der er hensat knapt 2 mio. kr. til tab på debitorer mod 136.000 kr. året før. Der er i regnskabsåret investeret i en ny kornhal i Vrå med plads til 19.000 tons hvede. En ny foderfabrik i Dronninglund med en årskapacitet på 145.000 tons ventes at stå klar til produktion i begyndelsen af december. Virksomheden regner med at kunne fastholde fremgangen i salg i år, men forudser et mindre overskud som følge af skærpet konkurrence efter opsplitning af KFK og stigende priser på råvarer.