Flot regnskab for Skagen Kommune

Kommunens regnskab for 2002 til byrådet mandag

SKAGEN:Det er et kommunalt årsregnskab, som viser overskud, der mandag aften forelægges byrådet til godkendelse. Hvor stort overskuddet er afhænger lidt af, hvordan man ser på regnskabet, men årets resultat betyder, at der er godt seks millioner kroner, der kan lægges i kommunens kasse. To af de seks millioner kroner er penge, kommunen har taget for meget hjem i lån, så den reelle formueforøgelse er på cirka fire millioner kroner. Dét, der ofte fokuseres på ved kommunale regnskaber, er, hvordan kommunen har forvaltet skattekronerne, og på det område har Skagen Kommune været dygtig i 2002. Det samlede regnskab for det skattefinansierede område viser et overskud på godt otte millioner kroner. Det resultat er i sig selv godt, og det bliver endnu bedre, hvis man sammenholder resultatet med budgettet for 2002. Det korrigerede budget for 2002 viser et underskud på godt fire millioner kroner, så overskuddet i forhold til budgettet er på godt 12 millioner kroner. Når tallene i sidste ende ikke er helt så gode, skyldes det først og fremmest, at det samlede økonomiske resultat for de selvstændige områder, forsyningsområderne, ikke er så god. De selvstændige områder viser tilsammen et underskud på godt syv millioner kroner. Det er dog ikke noget, der kommer som en overraskelse. Underskuddet skyldes primært to store poster - en ekstraudgift og en manglende indtægt. Udgiften er efterbetaling af moms på parkeringsafgiften for en årrække. Det drejer sig om godt fire millioner kroner, og det var en en-gangs udgift. Fra og med i fjor betales løbende moms af parkeringsafgiften. Den manglende indtægt er også på godt fire millione kroner, og det er Skagen Forbrænding, der mangler disse penge. Pengene skulle, efter kommunens mening, komme fra Skagen Varmeværk og være betaling for varme, der er blevet til fjernvarmen. De to parter, varmeværket og kommunen, er stadig ikke nået til enighed om, hvad varmen skal koste, og kommunen har valgt at regne med den pris, kommunen mener er den rigtige, og da varmeværket betaler, hvad det mener, varmen skal koste, mangler kommunen en indtægt.