Flot regnskab i Andelskassen

Halvårsresultat forbedret med over en mio kroner

Virksomhedsøkonomi 4. september 2002 08:00

En forbedring af overskuddet før skat med knap 1.1 mio kroner i forhold til samme tid sidste år er de kolde facts i halvårsregnskabet for Oue-Rostrup-Arden Andelskasse. Direktør Lars Danmark glæder sig over det gode halvårsregnskab. - At have tilfredse og loyale kunder er vores største ambition. Men derfor gør det nu heller ikke noget, at vores regnskabstal er gode, lyder konstateringen fra Oue-Rostrup-Arden Andelskasses førstemand. Andelskassens resultat før skat for første halvdel af i år udgør 1.542.000 kroner mod 454.000 kroner samme tidspunkt i fjor. - Forbedringen skyldes blandt andet, at der i første halvår af 2002 ikke har været hensættelser i regnskabet mod 414.000 kroner i fjor. Samtidigt er der sket en netto tilbageførsel af hensættelser på 39.000 kroner i år, forklarer Lars Danmark. Netto rente- og gebyrindtægterne i de tre afdelinger af andelskassen er samtidigt steget med 382.000 kroner, mens udgifter til personale og administration og af- og nedskrivninger på materielle aktiver er faldet med 209.000 kr. Rigtig fusion For godt halvandet år siden blev Oue & Rostrup Andelskasse fusioneret med Rostrup Andeskasse, og andelskassen har i dag uændret ni medarbejdere. - Det flotte halvårsresultat understreger det rigtige i fusionen dengang. Men også organisatorisk har det været en stor fordel, at vi er blevet flere medarbejdere. Specielt når det gælder de ansvarlige på forskellige områder, har det været meget ressourcebesparende, lige som videnniveauet på fagområderne er hævet betydeligt. Det gør, at vi i dag kan give vores kunder endnu bedre rådgivning, erklærer Lars Danmark. De gode resultater i de tre lokalafdelingerne får dog ikke Andelskassen til at hvile på laurbærrerne, i stedet bydes der hele tiden med nye tiltag. Senest er der udviklet et nyt ungdomskoncept med medlemsklubber for alle kunder mellem 0 og 25 år, der byder på både attraktive konti og spændende aktiviteter for de unge. Helt konkret har Andelskassen indbudt til skaterdag lørdag 14.september i Oue, og senere i efteråret arrangeres en række filmeftermiddage for børn og unge. Også i Sammenslutningen Danske Andelskasser, som Oue-Rostrup-Arden Andelskasse er medlem af, viser halvårsregnskabet en positiv udvikling. Her udgør resultatet før skat 54,4 mio kroner mod 34,6 mio kroner samme tid i fjor. Der er 37 andelskasser tilknyttet sammenslutnignen, og størrelsesmæssigt ligger Oue-Rostrup-Arden Andelskasse i midten.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...