Energiselskaber

Flot regnskabsår for varmeværk

Overskud på godt 285.000 efter et år uden de store driftsfortyrrelser

NØRAGER:Traditionen tro mødte kun et fåtal af de 425 medlemmer af Nørager Varmeværk op til den årlige generalforsamling på Nørager Kro, helt præcist 10 inklusiv de fem bestyrelsesmedlemmer. Formand Kaj Bonde Larsen kunnne i sin beretning fortælle om et år med mange aktiviteter. Året blev indledt med forhandlinger med Nørager Mejeri omkring levering af industrivarme. Det havde givet behov for ekstern rådgiverassistance. Efter en del møder blev der udarbejdet et tilbud, der ifølge Kaj Bonde Larsen desværre ikke kunne konkurere med et alternativt tilbud på et naturgasanlæg. Det meste af sidste sommer gik med renovering af Vestermarksvej og Møllevej med nedlægning af nye hovedledninger. Det betød nye stikledninger til de fleste forbrugere langs de to veje. - Mufferne på hovedledningen viste sig at være ved at ruste op, og en nødvendig udskiftning fordyrede anlægsarbejdet væsentligt, fortalte formanden. I år skal Fruerlund, Mejsevej og Vibevej renoveres samt et brud på Bredgade 58, der i vinter kun blev nødtørftigt repareret. Flot regnskab Årsregnskabet for Nørager Varmeværk viser et overskud på godt 285.000 modsat 30.000 kroner i fjor. Kaj Bonde Larsen giver en fordelagtig leveringskontrakt med Naturgas Midt/Nord den primære skyld for det flotte resutlat. Varmeproduktionen og salget inklusv elproduktioen har været en lille smule mindre end i fjor med en årsproduktion på 10.237 MWh, varmesalg på 7.448 MWh og elsalg på 6.760 MWh. Besværligt biogasanlæg Nørager Varmeværk er blevet kontaktet af gårdejer Paul Sund om deres interesse i at aftage gas eller fjernvarme fra det planlagte biogasanlæg. - Vores motorleverandør har fortalt os, at det vil give os en del problemer. Vores to motorer er nemlig ikke bygget til biogas, og selskabet kan på samme tid ikke garantere os tilstrækkeligt med biogas i vinterperioden, påpegede Kaj Bonde Larsen og tilføjede: - Varmeværkets udgangspunkt er derfor, at en eventuel tilslutning skal være en økonomisk gevinst for varmeværket og forbrugerne og ikke på nogen måde må skabe problemer. Genvalg til alle På valg til bestyrelsen var Ellegaard Larsen, Frits Jensen og Knud Erik Jessen, der alle blev genvalgt. Det samme gjorde Egon Nielsen som suppleant. Bestyrelsen for varmeværket har konstitueret sig med Kaj Bonde Larsen - formand,Ellegaard Larsen - næstformand, Jan Knudsen - kasserer, Frits Jensen - altmuligmand og Knud ErikJessen- sekretær. Kaj Bonde Larsen kan dermed næste år markere 20 års jubilæum som formand for Nørager Varmeværk, der har eksisteret i 46 år. Han har været medlem af bestyrelsen siden 1977.