Flot start på mesterlære

Pernille Vigsø Bagge kalder det (9.9.) for fejlslagen mesterlære, at der allerede efter en måned er indgået 170 aftaler om ny mesterlære.

Jeg synes modsat, at det er flot. Og når dertil kommer, at nogenlunde samme antal unge har indgået aftale om forpraktik/traineeforløb for at se en virksomhed an, inden de indgår en uddannelsesaftale, ja, så har de nye praktiske indgange allerede vist deres klare berettigelse. Hendes ubegrundede mismod skyldes den fejlinformation, som 3F har spredt rundt til hele pressen. 3F påstår efter rundringning til 4 skoler, at mesterlære kun er for de stærke unge. Men påstanden er falsk. Ministeriet har for at undersøge 3F’s påstand kontaktet de seks største skoler, der har oprettet mesterlæreaftaler. Og denne lille undersøgelse viste, at de unge, der indgår i ny mesterlære, typisk kommer enten med kun grundskolebaggrund eller har en afbrudt uddannelse (herunder evt. et grundforløb fra erhvervsuddannelserne) bag sig. Under 10 procent af mesterlæreeleverne på de seks skoler har en gymnasial baggrund! Og de skoler, som ministeriet har talt med, tilkendegiver, at der er tale om et bredt udsnit af unge, og at der både er en del kvikke elever (med grundskolebaggrund) i gruppen, men at der også er rigtig mange elever med svagere boglige forudsætninger, ikke mindst på butiksområdet. Men jeg er sådan set ikke så optaget af de unges baggrund. Det ligger mig derimod på sinde, at så mange unge som muligt får en erhvervsuddannelse. Og her er den nye mesterlære altså et rigtigt godt tilbud. Og så er jeg i øvrigt enig med Pernille Bagge i, at der skal gøres en særlig indsats for de unge, der har svært ved at læse og for dem, der har brug for en tryg social ramme for at holde fast i en uddannelse. Og begge dele er der lagt op til med globaliseringsstrategien, ligesom regeringen har til hensigt også at tilgodese disse behov gennem udmøntningen af Velfærdsaftalen. Endelig hævder Pernille Bagge, at der er skåret ned på erhvervsskolerne. Jeg kan bekræfte, at erhvervsskolerne er stillet over for krav om effektiviseringer og budgettilpasninger på linie med andre statsfinansierede institutioner. Men skolerne kan nu se frem til betydelige budgetforbedringer fra 2007, som skal føre til et kvalitetsløft af erhvervsuddannelserne og af skolernes undervisning. Der bliver også på erhvervsskolerne flere penge og flere lærere. De nærmere enkeltheder vil indgå i efterårets politiske forhandlinger om Velfærdsaftalens udmøntning.