Flotte kunstkopier lyser op på Horne-Asdal skoles brede gang

6. klasser havde fingrene i oliemaling for at lære at læse billeder

HORNE:Andy Wharhols tomatsuppe-dåse, side om side med mesterværker af bl.a. Picasso, Mikael Kvium, Dali, Edward Hopper og Jens F. Willumsen kan nu opleves på en bred gang på Horne-Asdal skole. Ikke selve værkerne, men meget vellignende og flotte kopier, flot rammet ind og behørigt hængt op. Det er de to sjetteklassers 36 elever, der, sammen med deres danskærere, Jacob Fage og Birthe Mikkelsen, er ansvarlige for de ialt 12 store kopiværker. Og værkerne blev til i løbet af 25 timer i en speciel tværs-uge, et stykke tid før jul. Først her i begyndelsen af januar var værkerne blevet så tørre, at de var klar til ophængning. Og nu hænger der altså kopier af meget kendte kunstværker på gangen på Horne-Asdal skole. Processen I selve tværsugen lærte Horne-Asdals skoles sjeteklasses elever billedanalyse på en måde, hvor de havde fingrene helt nede i den substans, det drejer sig om. - Eleverne blev delt op i trepersoners grupper, og så trak vi lod om, hvilket værk, de skulle arbejde med at kopiere. De første elevkommentarer til værkerne var mildest talt ikke positive. At der skulle være tale om noget særligt, havde de meget svært ved at se. Men i løbet af processen fik de alligevel øjnene op for, at billedrne gemte på noget interessant og særegent. - Vi lavede "Skib i snestorm", et billede, englænderen William Turner malede sidst i 1800-tallet. Og det var svært at kopiere. Vi fandt ud af, at det var skibet i centrum, og at storm og hav ligesom rasede omkring det, som om det lå i orkanens øje. Vi fandt en teknik med at få de for os lidt sære farver smurt på med klud i bølgebevægelser med retning mod centrum. Og så lykkedes det, fortæller Signe Christensen, der sammen med Karin Nielsen og Christian Kongerslev er bagmændene til kopien af "Skib i snestorm". De tre elever fik under processen også historien om, hvordan det oprindelige billede var blevet til. Om, hvordan Turner var sejlet ud med et dampskib og under stormen havde ladet sig binde til masten for rigtig at opleve det kaotiske og voldsomme ved en sådan storm. Mikael Kviums selvportræt, hvor han læner sig ud af et vindue, gav Jan Christensen, Anja Svendsen og Dennis Axelsen stof til diskussion. Da Jan spurgte, hvilken etage, han befandt sig på, kom gruppen ligesom udenfor billedet for at hente forklaringer på det. Samtidig havde de diskussioner om, hvorfor der var en skygge på billedet. -Den virker lidt zombie-agtig, synes Anja. Gruppearbejde I hele ugen gav eleverne hinanden kritik. To grupper arbejdede sammen og gav råd og vejledning under hele tilblivelsesprocessen. - Det var herligt at opleve, at de undervejs i arbejdet gav hinanden virkelig konstruktiv kritik, diskuterede sagligt med hinanden og gav på den led hinanden langt større indblik i billedanalyse, fortæller Jacob Fage. Selve tværs-ugen blev en uge med elever, der blev særdeles beskidte undervejs. Da der skulle lægges baggrundsramme om værkerne, foregik det med en blanding af sand og oliemaling, og det svinede en hel del. Malerierne er fremstillet i oliemaling, og at det kan også være lidt griset at arbejde med, lærte de - eller måske snarere deres mødre - i den uge. Undervejs, når eleverne trængte til at beskæftige sig med noget andet, udfyldte de nogle skemaer med korte sentenser fra de frie associationer, arbejdet med værkerne gav dem. - Skemaerne samlede jeg sammen i bunker for de to samarbejdende grupper, skar sentenserne i mindre stumper og samlede dem igen i en bestemt, kortfattet form. Det er en digtform, som kaldes "cut-up". Det virker i første omgang som meningsløs leg med sproget, baseret på ren tilfældighed. Det viser sig imidlertid ofte, at digtene giver en ny og ganske uventet mening, når de sådan samles tilfældigt, forklarer dansklærer Jacob Fage. Og under hvert af kopi-værkerne hænger nu et sådant cut-up-digt, som er med til at gøre den flotte ophængning helstøbt.schib