Flovt at være buschauffør i Aalborg

Læserbrev

SNERYDNING:Snerydningen i Aalborg Kommune er utroligt dårlig. Man burde prioritere de veje, som den kollektive trafik benytter, væsentligt højere, så den kollektive trafik kan komme frem. I dag vil og har man indgået aftaler med chaufførerne om at smile, være venlige og yde god service for at få flere kunder i bussen, men Aalborg Kommune burde måske se på, hvad de selv kan gøre for at få fyldte busser. Mange af de veje, den kollektive trafik benytter, er dårligt vedligeholdte, og flere steder næsten ufremkommelige p. g. a dårlig planlægning for den kollektive trafik. Oven i det hele har vi sne og is på vejbanerne, vendebaner der ikke er ryddet, stoppesteder hvor der kun er ryddet 1 meter, hvor kunderne skal ind en bus. I Aalborg er en bus op til 13,7 m lang, kunderne skal også ud igen, vi sætter kunder af i sne og isdriver med barnevogne, rollatorer og svagtgående. Selv på Aalborg busterminal er gangarealerne belagt med is. De snedriver, der efterhånden er blevet til isdriver, der er i vejkanten ved stoppestederne gør, at når vi skal så tæt på kunden som muligt, rammer siden af bussen isdriverne og markeringslygter står om ørerne på kunderne. Cykelstier er ryddet halvt, så cyklister pludselig slår store sving ud på kørebanen med is og sne. Det gør at vi skal være ekstra opmærksomme på cyklister, en stor yderligere stressfaktor, hvor vi i forvejen er presset på dårlige veje og tæt trafik. Enten rydder man, så man kan færdes der, eller også lader man være, halve løsninger når man ikke langt med. Der er i Danmark over 100.000 arbejdsløse i dag, mange af dem vil gerne have et arbejde med snerydning. Der er ikke råd, bliver der sagt konstant, men tænk på de skader man undgår: brækkede arme og ben samt læge- og sygehusbesøg, færre sygedage på arbejdsmarkedet, for buschaufførernes vedkommende en betydelig bedre arbejdsdag og en bedre bustur for kunderne. En glad og tilfreds kunde er en bedre sælger af produktet frem for en stor dyr annoncekampagne.