EMNER

Flugten fra forsvaret tager til

For kort tid siden rykkede den danske styrke på 290 mand ind i Helmand-provinsen i det sydlige Afghanistan. Straks blev de beskudt af Taleban-militsen.

Det er fuldkommen uansvarligt af Forsvarskommandoen, at danske soldater skal fuldende deres uddannelse ved ankomst til en frontlinie i dette land. Det gælder bl.a. køretøjer og signalmidler, der ikke er de samme ude og hjemme. Uanset, at forsvarsministeren forsvarer udsendelsen må befolkningen forlange, at soldaterne færdiguddannes i Danmark. Dagligt dræbes NATO-soldater i dette område, hvor risiko-situationen fortsat forværres. Jævnligt fremkommer meldinger om forsvarets trængte økonomi. Det må være indlysende at nuværende danske opgaver i udlandet er hæropgaver. Derfor skal forsvaret spare på søværnets og flyvevåbnets budgetter og tildele hæren flere tiltrængte midler. Det er malplaceret, at de tre værn hver får tildelt en tredjedel af det samlede budget. VK-regeringen og Dansk Folkeparti har længe og fortsat planer om, at danske soldater skal være indsat flere steder i verden. Men vi er ikke USA og England og derfor kan vi ikke sprede indsatsen. At sende et dansk orlogsfartøj til kysten ud for Libanon til støtte for en evt. fredsbevarende EU/NATO-styrke er spild af penge. Det danske bagland, pårørende og det store flertal i befolkningen, der er for forsvaret, er dybt bekymrede for udsendelse af soldater til Afghanistan, men også til Irak. Den danske deltagelse i begge lande må snarest afsluttes. Flugten fra hæren af såvel menige som befalingsmænd er stor, men vil blive endnu større, såfremt regeringen og Folketinget ikke ændrer deres politik og stopper deltagelse i tvivlsomme krige.