Lokalpolitik

Flybussen er i fare

Motorvej og værftslukninger koster passagerer

FREDERIKSHAVN: Passagerunderlaget for Flybus Nord skrumper. Det kan føre til, at busruten mellem Aalborg Lufthavn og Frederikshavn ikke eksisterer om få år. Vognmand Vagn Kærholm tror ikke, flybusruten kan overdrages til andre med det nuværende indtægtsgrundlag. Men der skal snart ske et generationsskifte, for han har allerede nået pensionsalderen. - Vi vil blive kede af det, hvis flybussen stopper, siger stationschef Søren Svendsen, SAS-Aalborg. - Den er en god service for vore passagerer og Kærholm leverer et godt produkt. Men der er ikke noget, vi kan gøre ved det. Søren Svendsen mener, at flere vælger at køre i egen bil til lufthavnen på grund af motorvejene. - For vi kan se, at antallet af flypassagerer er steget, siger han. Kærholm mener, at stagnation i erhvervslivet i Frederikshavn er den vigtigste årsag til faldet i passagertallet. Kommunal støtte ? Jens Hedegaard Kristensen (CD) rejste på byrådsmødet forleden spørgsmålet om kommunen skal støtte flybusruten. - Det virker underligt, at vi giver 6-700.000 kr. om året til en flyveplads i Sindal uden ruteflyvning, hvis vi samtidig nedlægger busforbindelsen til den flyveplads, vi benytter. Flybus Nord kører 12 ture hver vej fem dage om uge samt tre ture søndag. Busdriften beskæftiger fem chauffører og to afløsere. For mange flyafgange Vagn Kærholm forklarer at en del af flybussens problem paradoksalt nok er for mange flyafgange. Flybus Nords køreplan er tilpasset SAS' afgange. Da Cimber begyndte at flyve fra Aalborg og SAS indsatte mindre fly faldt passagertallet pr. fly så meget, at flybusserne i bedste fald kørte halvtomme nordpå. Sidste år indsatte Kærholm minibusser i stedet for 30 personers busser på ruten som konsekvens af faldet i passagertal. - Men de større biler har vi stadig stående, fordi leasingaftalen løber videre, siger Vagn Kærholm. Flybussen indtjeningsproblem er øget af, at selskabet har mistet en sideindtægt fra SAS. Busselskabet har tidligere udbragt kufferter, som var blevet fejlekspederet, til passagerer med bopæl i Østvendsyssel. Vagn Kærholm håber på bedre passagerbelægning efter SAS i efteråret har indsat større fly på nogle afgange, og Cimber Air har reduceret sin flyvning. Antallet af flyafgange er faldet fra 27 til 16-17 om dagen. Han er ikke meget for at komme på den kommunale finanslov. - Nej, det har jeg altid været imod, siger han, men han erkender, at det kan blive en nødvendighed. På byrådsmødet gav borgmester Erik Sørensen (¨S) tilsagn om at sondere det politiske terræn for støttemuligheder og samtidig rejse problemstillingen over for Skagens og Sæbys borgmestre på et møde 21. december.