EMNER

Flydelag skal stoppe lugtgener

Biogasanlæg anbringer leca-lag over stinkende lagune

HÆSTRUP:I elvte time lægger Hjørring Kommunes biogasanlæg på Dammenvej nu et seks centimeter tykt flydelag af leca på den stinkende lagune bag ved biogasanlægget. Leca-laget skal dæmpe lugtgenerne. Det sker dagen før den frist som amtet hat sat i et påbud til biogasnalægget om at bringe lugtgenerne til ophør. Amtet har varslet, at der følger en politianmeldelse i hælene på påbuddet, hvis biogasanlægget ikke senest i dagene omkring 1. april tager seriøse skridt til at løse de langvarige problemer med gyllestank fra anlæggets lagune. Bestyrelsesformand for biogasanlægget, Bioenergi A/S, Christian Jensen, oplyser, at man vil anke det amtslige påbud. Christian Jensen udtaler, at en klage har opsættende virkning, hvilket dermed strækker anlæggets frist til at bringe orden i lugtgenerne. Amtet er blevet orienteret om Bioenergis seneste tiltag. - Anken sender vi straks til Miljøstyrelsen og beder om en hurtigt sagsbehandling. Vi er blevet orienteret om det nye flydelag, og vi håber af hensyn til naboerne, at det virker, siger civilingeniør Berit Kjerulf fra amtets virksomhedskontor under teknik og miljø. Sagsbehandlingen kan erfaringsmæssigt tage måneder eller år, men Berik Kjerulf håber, at amtet kan forklare Miljøstyrelsen, at denne ukomplicerede sag bør og kan behandles hurtigere end de ofte komplicerede sager, som styrelsen skal tage stilling til. Bioenergi A/S har tidligere i en kommentar til amtet skrevet, at det ikke er muligt at skaffe det ildelugtende såkaldte rejektvand i lagunen væk før 15. maj. Grunden er, ifølge Christian Jensen, at man ikke kan hælde det ildelugtende, men gødningsrige, vand ud på markerne før forårsafgrøderne er kommet op. Desuden har kulden forhindret, at man kan sende det til Hjørring Renseanlæg. - Vi viser nu vores gode vilje ved denne midlertidige løsning med at hælde et lag leca ud over lagunen. Metoden har været brugt med stor succes andre steder. Leca-laget vil kunne dæmpe lugtgenerne, som jo ellers vil tage til i takt med, at forårsvejret bliver varmere, siger Christian Jensen.