Flydende overgang til skolen

BIRKELSE:Projektet med fælles ledelse for Vedsted Centralskole, SFO'en og Børnehaven Birkehuset får stor betydning for både personale og børnenes dagligdag. Sigtet er nemlig, dels at skabe mere helhed i barnets liv og lette overgangen fra institution til institution, og dels at styrke skole, SFO og børnehave via det pædagogiske arbejde, så institutionerne bliver mere attraktive for brugerne. Den fælles institution begynder at virke fra 1. august, og det giver blandt andet mulighed for indførelsen af rullende skolestart. Det betyder, at barnet først begynder i skolen, når det er klar til det, og ikke bare fordi det er 1. august. Derfor kan barnet godt gå et par måneder ekstra i børnehave, inden det kommer i indskolingsgruppen, som vil bestå af de seks til otte årige. Det vil også give mere helhed i barnets liv, da den nye fælles institution kan tilbyde børn i alderen tre til tretten år et pædagogisk sammenhængende forløb. Desuden skal samarbejdet med dagplejen styrkes. Det ligger i forudsætningerne, at der skal tages udgangspunkt i det enkelte barn, og der skal ikke fokuseres på dets alder, men på barnets udvikling og modenhed. Det skal ske i et ligeværdigt samarbejde mellem pædagoger og lærere uden skarpe professionsgrænser, og der skal arbejdes i selvstyrende teams.