Flygel tilbage til riddersal

Sæbygaards koncertflygel restaureret for 100.000 kr.

SÆBY:Et sort såkaldt halvkoncert-flygel, bygget i 1863, vender nu tilbage til riddersalen på Sæbygaard Slot. Det sker efter at det hos pianobygger Ernest Petersen i Hjørring har gennemgået en omfattende restaurering for 99.375 kr. Restaureringen af det gamle Blüthner Leipzig-flygel har kunnet gennemføres takket været en donation på 50.000 kr. fra Det Obelske Familiefond og de resterende 49.375 kr. som en gave fra Sæby Rotary Club. Det 2,25 meter lange flygel vender tilbage til riddersalens genindvielse efter en meget omfattende restaurering. Det sker til marts. Derefter mangler kun storstuen at blive gjort færdig i forbindelse med de omfattende restaurerings- og konserveringsarbejder på slottet gennem det seneste godt et års tid. Planen er, at det samlede restaureringsprojekt i denne omgang skal stå færdigt til april. Hovedreparation Pianobygger Ernest Petersen har arbejdet på det gamle flygel siden november. Det har været hans største restaurerings- og konserveringsopgave, siden han sidste år gennemførte en omfattende restaurering på kongeskibet Dannebrogs flygel. - Der har virkelig været tale om en hovedreparation og vel at mærke en af de store, fortæller Ernest Petersen. - Flyglet er simpelthen blevet renoveret fra ende til anden. Det var meget medtaget af orm i ben og lyre. Derfor har det været nødvendigt at lave helt nye ben. Flyglets store låg er også blevet udskiftet, ligesom det har fået nye strenge og stemmer samt original-mekanik. Til opgaven har Ernest Petersen måttet hente reservedele i flere lande, bl.a. i Tjekkiet. Spændende Restaureringen har omfattet udskiftning af bl.a. en lang række delelementer foruden omfattende reparationer, bl.a. af elfebensbelægning, kabinet og halvtoner. Flyglet har også fået ny tilt, ligesom der er blevet påsat transportruller. Restaureringen har desuden omfattet meget afslibnings- og lakeringsarbejder. - Det har været en meget spændende opgave, siger Ernest Petersen. Jeg er sikker på, at flyglet nu vil være brugbart i mange år fremover. Det er et virkelig dejligt flygel. Medgift Flyglet har været placeret på Sæbygaard siden 1926. Nu afdøde Ragnhild Arenfeldt, der da var blevet gift med daværende, nu afdøde godsejer J. F. Arenfeldt, medbragte det som medgift fra herregården Rysgaard i Skåne i Sverige som arvegods. Det havde stået på den skånske herregård, siden det blev bygget. Det har gennem årene været flittig brugt på slottet, også til offentlige koncerter. Blandt andet har den kendte pianist Mogens Dalsgaard givet koncert på det. - I de 16 år, jeg har haft min gang på herregårdsmuseet på slottet, er det blevet brugt til koncert ved flere lejligheder, men efterhånden kom alderen til at trykke, og det trængte i høj grad til en omfattende restaurering. Det er dejligt, at den nu er gennemført, siger museumsinspektør Jens Søndergaard, Sæby Museum.