EMNER

Flygtning i Hvorup

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

En tysk marineofficer fodrer gæs ved anlægget i Hals.

Den 98. årgang af årbogen fra Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred beskæftiger sig i to artikler med besættelsestiden og den nærmeste eftertid. Arne Sloth Kristoffersen fortæller om livet i flygtningelejren i Hvorup Plantage. Baggrunden er udgivelsen af en dagbog, som flygtningen Franz Goike førte, fra familien 2. maj 1945 med transportdamper forlod det sønderbombede Tyskland med ankomst til København dagen efter, til den forlod Danmark den 16. juli 1947. Franz Goikes barnebarn fik dagbogen udgivet, og den giver et levende førstehåndsindtryk af livet i lejren i Hvorup. Goikes er en sikker iagttager, og han er en nøjagtig dagbogsfører, der med taknemlighed registrerer dansk hjælpsomhed, og hvad der i det hele taget bliver gjort fra dansk side for flygtningene. Familien vil tilbage til deres børn, der bor i Østberlin, men i 1959 flygter de for anden gang, og denne gang til Hamburg. Det er en fantastisk spændende artikel, hvor flygtningelivet opleves fra en ny synsvinkel. Mindst lige så spændende er Henrik Gjøde Nielsens bidrag om "Hess i Hals", ikke Rudolf Hess, men Oberleutnant zur See Karl Hess, der som udkommanderet til Hals var en ivrig amatørfotograf, og det er hans fotografier, der sammen med oplysninger fra krigsdagbogen for kommandanten over afsnit Nordjylland danner grundlaget for artiklen. Det er tyskerne, der her kommer til orde, og fotografierne tegner et billede af en næsten idyllisk hverdag. Benjamin T. Christensen har en minutiøs beskrivelse af kampen ved Lundby den 3. juli 1864, mens Per Andersen bringer myterne om Timanden på plads gennem en slægthistorisk undersøgelse. Der er i det hele taget samlet uvurderligt stof i årbogen, stof, som ofte ville være forblevet uoptegnet uden et samlingssted som denne årbog. Jens Henneberg kultur@nordjyske.dk "Fra Himmerland og Kjær Herred 2009" 176 sider, pris uoplyst Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred