EMNER

Flygtninge-familier søger kontakt med danskere

Forsamlingsbygningen kommer med nyt bidrag til integration

HJØRRING:Forsamlingsbygningen i Østergade i Hjørring vil i den kommende tid forsøge at skabe kontakt mellem flygtningefamilier og danske familier. Initiativet med danske kontakt-familier til flygtninge-familier er helt nyt i Hjørring, og tovholdere er leder af Forsamlingsbygningen, Søren Jensen, og frivillig Else Heidø. Else Heidø har været en del af en nu nedlagt lokalgruppe af Dansk Flygtningehjælp i Hjørring, og hun har kontakt til mange familier med anden baggrund end dansk - familier, der helt privat gerne vil mødes med danskere. - Jeg vurderer, at der lige nu er 10-15 flygtninge-familier i Hjørring, der har sådan et ønske, siger Else Heidø. Mødet i Østergade Fra Forsamlingsbygningens side vil man søge efter danske familier, og når man finder en konkret dansk familie, ser man om den aldermæssigt og og på andre områder kan passe sammen med den pågældende flygtninge-familie. - Fra Forsamlingsbygningens side inviteres herefter på et måltid mad, og de to familier kan i første omgang mødes her i huset. Efterfølgende kan der laves aftaler om, at de to hold mødes hjemme hos den ene af familierne. Vi håber og tror, begge parter kan få rigtig meget ud det, siger Søren Jensen. Han understreger, at der er tale om flygtninge-familier, som allerede på en del områder er integreret i Hjørring men alligevel mangler en dimension. - Det er mennesker, der vil være med. De er ikke på gennemtræk. De ønsker at blive her og være en del af samfundet. Sammen med deres børn og sammen med danskere, og de ønsker at opleve, hvordan danske familier lever, siger Søren Jensen. Det ypperste Forsamlingsbygningen har tætte kontakter til den frivillige verden og håber og tror på, at det kan lade sig gøre at finde danske familier, der er interesserede i at møde andre mennesker med andre kultur-baggrunde. - Man kan vel også sige, at det vil være det ypperste af det, vi kan levere til integrationsprocessen, hvor vi åbner os og viser, hvordan en dansk familie lever, siger Søren Jensen. Det nye initiativ er både rettet mod par og familier med far, mor og børn men også familier, der f.eks. kun består af den ene forælder og børn. - Vi vil selvfølgelig forsøge at matche holdene, så eventuelle børn er nogenlunde jævnaldrende og forhåbentlig kan få glæde af hinanden, siger Søren Jensen.