Lokalpolitik

Flygtninge flygter fra kommunen

Antallet af familie-sammenførte er dog stabilt og vokser måske

NIBE:Så stort er faldet i antallet af asylansøgere, at Nibe Kommune i år blot modtager 10 forsinkede flygtninge fra sidste års kvote mod forventet 21, dog 10 næste år mod forventet otte, men ingen i 2005. - Nogle af de kommende flygtninge opholder sig i øjeblikket i Sandholmlejren, men hvordan nationalitets-sammensætningen bliver, ved vi i øjeblikket intet om. Det er jo udlændingestyrelsen, der bestemmer, siger forvaltningschef Keld Nielsen. Den endelige fordelingsnøgle er aftalt mellem Kommunernes Landsforening og flertallet af danske kommuner. Enkelte vil ikke være med, især i københavnsområdet, der føler sig urimeligt behandlet og klager over, at storbyen får pålagt større byrder end de mindre. Det omstridte hus, Skomagergade 3, er endnu ikke udlejet til flygtninge. Socialdemokraterne mener, at kommunen har betalt mindst 100.000 kroner for meget til læge Svend Aabom for købet. De kalder købet "overflødigt" med det stærkt formindskede antal flygtninge i hu, men forvaltningschef Keld Nielsen understreger, at kravet på familiesammenføringer er en vigtig brik i den kommunale planlægning. - Ingen tvivl om, at vi efter planen modtager færre flygtninge, men antallet af familiesammenføringer kan forrykke billedet og planlægningen, siger Keld Nielsen. Kommunaldirektør Hanne Dahl mener ligefrem, at familiesammenføringer måske mere end opvejer det faldende antal flygtninge. - Vi forventer nok, at fordelingen mellem flygtninge over familiesammenførte bliver mere end en til en. Således, at en flygtning i snit får krav på at hente mere end et medlem af familien hertil, men det er meget usikkert at gisne om, siger Hanne Dahl. Den strammede danske politik over for flygtninge ser nu ud til at løse den interne splid i byrådet om fremtiden for den tidligere flygtningelandsby på Lundevej, der nu er indrettet til dagsinstitutioner og fritidshjem. På papiret kunne den nuværende ejer, udlændingestyrelsen, opsige lejekontrakten med kommunen, men det sker næppe under de kommende forhandlinger, der for alvor går i gang, når byrådet behandler sagen for lukkede døre i morgen. Planerne om eventuelt at tilbyde samme styrelse egnede gemakker til asylansøgere/flygtningene på en anden adresse i kommunen synes også skrinlagt - helt uden medvirken af lokale politikere og embedsmænd. - De har bare været heldige, lyder den almindelige mening "på bjerget".